Kinas ökända ”femtioöresparti” får en ny dimension
Den här bilden från 12 mars 2011 visar folk på ett internetkafé i Peking. Kina använder 10 miljoner studenter som propagandaverktyg på internet. (Gou Yige/AFP/Getty Images)


Det har länge varit känt att dunkla organ inom Kinesiska kommunistpartiet ligger bakom nätverk av internetagitatorer vars jobb är att surfa på nätet, identifiera oliktänkande och ”styra den allmänna opinionen” i en för regimen gynnsam riktning.

De kallas ”femtioörespartiet” eller ”wumao dang” på kinesiska, eftersom de får en väldigt liten betalning för varje inlägg som de gör på internetforum och sociala medier när de försvarar regimen och attackerar dess kritiker.

Men vad som inte var känt är hur djupt och långt dessa aktivister når, deras tydligt officiella institutionella uppbackning och deras antal.

Två nyförfattade dokument, båda från universitet i Kina, verkar bringa klarhet i frågan. Dokumenten indikerar att de skrivits av kommunistpartiets ungdomsförbund, och där står att ungdomsförbundet har uppsikt över omkring 10 miljoner av dessa individer, varav fyra miljoner återfinns på universitet och högskolor. Förbundet är en sorts utbildningsplattform för själva kommunistpartiet och ett sätt för regimen att nå och mobilisera Kinas ungdomar.

Diagram i båda dokumenten visar hur upplägget är fördelat runt om i landet. Shandongprovinsen har till exempel 780 000 propagandister på internet, 680 000 finns i Sichuan, 670 000 i Henan, 630 000 i Guangdong och 600 000 i Jiangsu, hävdas det i dokumenten.

Ett av dokumenten, från Hegangs lärarhögskola i Heilongjiangprovinsen i norra Kina, har titeln, ”De unga internetvolontärernas plikt från olika provinser att civilisera internet”. ”Civilisation” är ett kodord för att tysta ner tankar som går emot partilinjen.

Ska "sprida positiv energi på internet"

Dokumenten förklarar oförblommerat uppdraget och internetpropagandisternas syften – och även deras avsedda utbredning.

I dokumentet säger man att ungdomsförbunden i varje provins, stad och härad måste ha 20 procent av sina medlemmar som deltar i internetpropaganda. ”Frontlinjen vid universiteten och högskolorna måste täcka varje campus. Åtminstone måste 20 procent av ungdomsförbundets medlemmar på varje campus delta.”

”Huvuduppgiften” för dessa ideologiska ”internetvolontärer” är att först och främst att ”sprida positiv energi på internet”. Positiv energi betyder självklart att man är för kommunistpartiet. I och med det ska diskussioner på internet handla om ”den kinesiska drömmen, förespråkandet av reformer, att man står upp för rättssäkerhet, innovation, social rättvisa och så vidare”.

En annan viktig aktivitet att ägna sig åt är att ”bekämpa fientliga energier”. Dessa definieras som inlägg som ”går emot socialistiska kärnvärderingar” eller ”inte är positiva för folkets enhet”. Sådan information bör ”bestämt motarbetas, proaktivt bemötas, och direkt rapporteras till internetmyndigheterna”.

Det här är inte första gången som Kommunistiska ungdomsförbundet har varit förknippade med agitation och propaganda på internet. Det taiwanesiska mediet, UDN, kopplade i augusti förra året samman studenter som engagerar sig ”femtioöresaktiviteter” med ungdomsförbundet, och i Hongkong har invånare kommit med liknande anklagelser på internet.

"Förgiftar verkligen samhället"

Hu Jia, en välkänd människorättsaktivist i Kina, sade i en intervju med Radio Free Asia (RFA) att ”Regimen behöver fylla ut internet med propaganda, och folket kallar femtioöringarna för partiets ’internetflotta’. De flesta wumao är i själva verket inte volontärer – men förmodligen finns det några ideologiskt hårdföra där”.

Xu Wenli, en forskare som tvingats fly Kina, och som är medlem av China Democracy Party, sade i en intervju med RFA att användningen av femtioöreskommentatorer liknar den ideologiska mobiliseringen under Mao, och drog paralleller mellan partiets nuvarande ledare Xi Jinping och det våldsamma arvet efter Mao.

Xu tillade: ”Vi har alla varit unga och vet hur det är att hetsas upp av en trångsynt ideologi. Det kanske inte ens krävs pengar. Men att använda unga människor som internetkrigare förgiftar verkligen samhället. De fås att ange sina lärare och skolkamrater.”

Trots ungdomsförbundets syften är det oklart huruvida gruppen verkligen framgångsrikt mobiliserar det stora antal människor som man hävdar.

Wen Yunchao, en New York-baserad expert inom kinesisk internetkontroll, sade: ”Att döma av fördelningen av dessa unga ungdomsförbundsmedlemmar har de ingen slagkraft. Det är ingenting att oroa sig för.”

Blotta antalet människor som är involverade i detta innebär att ”det i själva verket verkligen är svårt att utföra order, och ungdomsförbundet har inga egentliga sätt att se till att det verkligen genomförs”.