Kinas nye vice president innebär ett bakslag för Jiang Zemins fraktion
Kinas nyligen utsedde vice ordförande, Li Yuanchao, i Folkets stora sal, den 14 mars i Peking. Utnämningen av Li ses som ett tecken på att den nye partiledaren Xi Jinping samlar makten runt sig själv och minskar inflytandet från Jiang Zemins partifraktion. (Feng Li/Getty Images)


Under kinesiska kommunistpartiets största ledningsbyte på ett årtionde har Li Yuanchao, en allierad till den nye partiledaren Xi Jinping, utsetts till Folkrepubliken Kinas vice president. Det skedde den 14 mars.

Utnämningen av Li är viktig av två skäl, som båda pekar på att den förre ledaren Jiang Zemins fraktion försvagas. För det första missade propagandachefen och Jiang-lojalisten Liu Yunshan posten, och för det andra är Li den första ”enkla” politbyråmedlem som har blivit vice presidentsedan 1989. Det är ett brott mot Jiangs oskrivna regel att bara medlemmar av politbyråns ständiga utskott får bli vice president.

Li hamnar därmed precis efter de sju högsta politiska ledarna i det ständiga utskottet i regimens inbördes hierarki. Den makt han kommer att ha i sin nya roll är inte oansenlig, enligt Hongkongbaserade tidningen Takungpao. Förutom att han är den första biträdande chefen för centralkommitténs koordinationsteam för Hongkong och Macao, kommer han även att bistå Xi Jinping i utrikesfrågor.

Att Li utsågs är ett tecken på Xi Jinpings fasta grepp om makten. Till skillnad från sin föregångare Hu Jintao har Xi också kontrollen över Folkets befrielsearmé, medan Hu stod i Jiang Zemins skugga under många år av sin tid vid makten.

Efter att Li tog sin plats har vissa fastlandsmedier, som Hangzhou Daily, publicerat kommentarer som han fällde under en konferens 2010, när han ledde partiets organisationsdepartement. Då sa han att han tänkte etablera en specialstyrka för att slå ner på korruption i form av köpande och säljande av statliga poster.

Epoch Times kommentator Zhou Xiaohui sade att dessa artiklar var riktade mot Xis politiska motståndare, då Jiang Zemin och dennes hejduk Zhou Yongkang, den förre säkerhetschefen, är ”ökända för sin inblandning i korruption”.

För att befordras måste kadrer på provinsnivå muta minst hälften av medlemmarna av det ständiga utskottet med minst 10 miljoner yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) var, enligt en artikel i den Hongkongbaserade tidskriften Trend. Ingångspriset för en inflytelserik högre partimedlem som Jiang, är 30 miljoner yuan.

Zhou Xiaohui tror att den senaste tidens omnämnanden i media av Lis kommentarer från 2010 kan vara ett tecken på att Xi vill ha hans hjälp för att slå ut Jiang och hans allierade.

I ett möte i januari signalerade Xi sin intention att slå ner på korruption bland såväl ”flugor” som ”tigrar”, vilket innebär både lägre och högre partitjänstemän.

Översatt från engelska