Kinas nye ledares agerande ger inte mycket hopp om politiska reformer
Kinesiska kommunistpartiets nye ledare, Xi Jinping, deltar i öppningen av den 18:e partikongressen, den 8 november i Peking. (Foto: Feng Li/Getty Images)


I veckorna inför den 18:e partikongressen sade Kinesiska kommunistpartiets nye ledare Xi Jinping att man borde gå snabbare fram med politiska reformer.

När Xi nu säkrat positionen som Kinas nye ledare anser somliga att han inte är så nytänkande som man har väntat sig.

He Qinglian, en framstående kinesisk författare och ekonom, skrev på sin blogg om Xis tystnad kring frågan om politiska reformer som började så snart han tillträdde som ledare.

”Baserat på olika offentliga informationskällor så tror jag att den största skillnaden mellan Xi Jinping och Hu Jintao ligger i stilen, inte inriktningen,” skrev He Qinglian. Hon summerar sina intryck av de tal Xi har hållit, efter att han tog över ledningen, i tre punkter.

Den första är att Xi lovat ”bröd” utan att lova demokrati.

He tror förvisso att Xi Jinpings första tal som partiledare var ärligare än Hu Jintaos första tal efter att han tillträdde, men hon anser att Xi misslyckades genom att han inte alls berörde frågan om politiska reformer. Hon beskrev hans tal som ett ”brödkontrakt” som med rätta inkluderade utbildning, jobb, inkomster, socialförsäkringar, vård och levnadsförhållanden. Men He menar att Xi inte sade ett ord om politiska reformer.

He inser att de flesta kineser är nöjda med ett ”brödkontrakt”: ”Han förstod medborgarnas mänskliga natur. För 90 procent av det kinesiska folket räcker det att lova ‘bröd’,” står det i artikeln.

Hennes andra punkt är att Xi aldrig har haft som avsikt att ge tillbaka makten till folket.

He skriver att ingenting tyder på att Xi Jinping anser att det finns något allvarligt människorättsproblem i Kina. ”Jämfört med den tredje och fjärde generationen inom Kinas högsta ledarskikt bryr sig Xi Jinping ännu mindre om det internationella samfundets kritik av Kinas människorättsstatus … Xi Jinpings stil är annorlunda än både Jiangs och Hus; han kommer att säga emot mer kraftfullt.”

Hon gav exempel på Xis typiskt kommunistiska mentalitet, som han visat upp under sin karriär:

Under Peking-OS 2008 organiserade Xi en massiv säkerhetskampanj tillsammans med Kinas dåvarande högste säkerhetschef Zhou Yongkang. Den innebar en mycket stor och repressiv insats i huvudstaden, där man bland annat bevakade dissidenter dygnet runt.

Utländsk media fördömde säkerhetsinsatsen, men om det ska Xi ha sagt: ”Det har inget med oss att göra om andra gillar det eller inte. Det är en så stor värld, med många olika fantastiska saker. Om man tar bort fåglarna som grälar i buren kommer det inte att vara liv och rörelse där.”

Under sitt besök i Mexiko i februari 2009 förvånade Xi världen med sina stridslystna kommentarer om utomstående observatörer av Kina. ”Vissa utlänningar med fulla magar som inte har något bättre att göra ägnar sig åt att peka finger åt oss. För det första exporterar Kina inte revolution; för det andra exporterar det inte svält och fattigdom; och för det tredje så bråkar det inte med er. Så vad finns det mer att säga?”

He tror att Xis gammaldags sätt kommer att influera diplomatin.

”Nu när Xi Jinping har blivit ledare för kommunistpartiet kommer hans ‘tre inte-uttalanden’ [det ovan nämnda från Mexiko] sannolikt att influera hans diplomatiska agerande i framtiden.”

Hes tredje punkt är att Xi Jinping talar rättframt och inte är rädd för att säga ”nej”.

Som en skribent som analyserar kinesiska angelägenheter anser He att det är hennes plikt att informera allmänheten om skillnaden mellan fakta och tomma löften, och hon uppskattar att Xi alltid säger sin mening.

Enligt de källor som He har undersökt använder Xi sällan flotta men opraktiska ord. Som regional partitjänsteman sade Xi en gång: ”Kom inte med så många nya kommentarer och nyord. Det är handling som räknas.”

Ett annat exempel som He gav var att Xi öppet vägrar sådant som han inte går med på. När Xi mötte USA:s president Barack Obama i mars i år föreslog Obama att de två länderna skulle inleda en allvarlig dialog kring militära frågor. Xis abrupta svar var bara ”Nej”.

Det är med detta som He summerar sina punkter i ett nötskal: ”Jag tror att om Xi Jinping inte nämnde politiska reformer så ska folk inte drömma om att han planerar några; åtminstone har han aldrig uttryckt någon vilja till detta. Xi vill bekämpa korruption, och jag tror att han är uppriktig där, men om han lyckas eller inte är inte upp till honom. Han har att göra med ett system som är genomkorrumperat. Om systemet inte förändras kommer korruptionen inte att elimineras.”

Översatt från engelska