Kinas myndigheter stänger kinesisk chattsida
Internetsidan Century China är numera stängd, efter att i flera år varit ett forum för öppen kinesisk debatt. Protesterna mot myndigheternas ingrepp i yttrandefriheten har varit omfattande.


En av de mest inflytelserika hemsidorna för kinesiska intellektuella och oliktänkande, Century China och dess chattforum, stängdes den 25 juli av de kinesiska myndigheterna. Som ett resultat har myndigheterna fått ta emot oavbrutna protester från hemsidans administratörer liksom från nätanvändare.

Sedan starten 19 juli 2000, har Century China hållit fast vid sin tanke att etablera en offentlig hemsida för öppen kommunikation och rationell diskussion. Hemsidan grundades av Zhongqings forskningsinstitut för framtida samhälls-kulturutveckling i Peking och sköttes av Institutet för kinesiska studier vid det kinesiska universitetet i Hongkong. Det var en omfattande diskussionsplats för både inrikes och internationella frågor, öppen för sociala, ekonomiska och kulturella ämnen, såväl som vetenskap och teknologi.

Hemsidan Century Chinas adminitratörer gick 25 juli ut med ett meddelande för att tillkännage nedläggningen, ”Efter ett varsel från ansvarig myndighet kommer hemsidan Century China (www.cc.org.cn) och dess chatforum att stängas från och med idag.”

Vid sextiden på kvällen gick administratörerna för Century China ut med ett “sista dagen”-meddelande, “Idag är den sista dagen för hemsidan Century China och dess forum. Runt midnatt kommer dessa att stängas för gott.”

Cirka kvart i tio gav administratören ett avskedsbudskap till de hängivna läsarna och forumanvändarna, vilket löd: ”Vi vet fortfarande inte exakt vilken tid hemsidan kommer att stängas, eftersom ingen är villig att utföra en ’frivillig stängning’. Det kan hända om en minut, eller det kan bli imorgon bitti….Men det kommer inte att dröja länge nu.”

“Under dessa sex år har vi gått igenom oräkneliga prövningar och svårigheter som utomstående inte känner till. Genom dessa kriser har vi lärt oss att kompromissa i vår ståndaktighet och vara ståndaktiga i vårt kompromissande. Men idag kan vi inte undfly vårt öde.”

“Century China är på väg att ta slut. Men Century Chinas artiklar, läsare och användare kommer oavsett detta att sprida sina berättelser, sprida Century Chinas kamp och oförskräckta anda. Century China är dött, men vi måste leva vidare i hoppet om en vacker och civiliserad framtid!”

Pu Zhiqiag, en välkänd advokat från Peking, postade en artikel samma kväll med titeln “Med djup vrede och sorg: Century Chinas forum stängs ner idag.” I artikeln skrev han, ”Trots att jag inte säkert kan säga huruvida myndigheterna sysslar mer med att stötta internet än att förtrycka det, så är det inte svårt att se att myndigheterna nu föredrar blockad och förtryck framför vilken som helst internetbaserad informationshantering. Existensen av dessa diskussionsforum och deras ståndaktighet när det gäller yttrandefrihet måste ha retat myndigheterna. Det är därför de oklokt nog valt att stänga ner sidor som Century China.”

“Men kommer dessa blockader och detta förtryck verkligen att fungera? Om jag var en hacker och ställdes inför Kinas internetdomäner bakom osynliga men gigantiska ’brandväggar’, skulle jag med all säkerhet göra allt för att bryta igenom dem. Förutom det ’stora och ärofyllda’ kinesiska kommunistpartiet, vem skulle vilja bli en fiende till världens alla hackers?”

Ett inlägg löd: ”Detta är det sista vansinnet hos en grym härskare och mörkret före gryningen.”

Ett annat sade, “Många diskussionssidor och offentliga forum har stängts ner av myndigheterna. Till och med universitetens anslagstavlor kräver bestyrkt registrering. De kinesiska myndigheterna försöker ’instruera och övervaka’ hela samhällets röst. Vi, det kinesiska folket, har bestulits på vår yttrandefrihet och på rätten att vara fria människor. Kanske det ’harmoniska samhälle’ som kommunistregimen försöker bygga kräver en enhällig stämma, men jag undrar om denna stämma kommer bli – så som partiet förväntar sig – en hyllningskör, eller bara jämmer och svordomar.”

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-29/44362.html