Kinas minimilöner bland de lägsta i världen
Kinesiska arbetare har bland de lägsta lönerna i världen. Mannen på bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: China Out Getty Out / AFP)


Kinesernas minimilöner är lägre än vad de är i 32 afrikanska länder. De är nästan lägst i världen, enligt en rapport som heter ”World Wage Research” (WWR) som har cirkulerat på Kinas större sajter och bloggar.

– Kinas genomsnittliga årslön är mindre än 15 procent av genomsnittet i världen. Kina ligger på 158:e plats, sade Liu Zhirong, oberoende kinesisk forskare och upphovsman till WWR när Radio Free Asia intevjuade honom.

Hans forskning har visat att genomsnittet av de lägsta årslönerna i de 183 undersökta länderna ligger på 6078 dollar. I Kina är den bara 896 dollar.

Liu har använt sig av officiell information som statistik från Världsbanken, IMF och nationella regeringskontor. 

– Om informationen var baserad på genomsnittskinesens känslor skulle resultatet vara ännu värre, sade Liu till RFA.

Su Ming, tidigare professor vid Pekings universitet som nu bor i Kanada, sade att informationen är pålitlig. 2008 berättade han att det kinesiska utrikesdepartementets webbplats hackats och att intern information avslöjats.

– Vid den tiden fanns det 230 miljoner kineser som hade en genomsnittlig årsinkomst på 44 dollar. FN:s lägsta lönestandard ligger på en dollar per person och dag, vilket innebär att mellan 600 och 700 miljoner kineser levde under fattigdomsgränsen i Kina, sade Su.

Oberoende USA-baserade kommentatorn Cheng Xiaonong anser att om de arbetslösa i städerna och de unga nyutexaminerade från universiteten också räknades skulle det ligga på mellan 800 och 900 miljoner.

De kinesiska partipamparna arbetar på att deras löner ska nå upp till internationell standard, men man ignorerar vanligt folks löner, enligt Liu Zhirong.

Cheng Xiaoning sade:

– WWR avslöjar ett grundläggande problem. Det är att Kinas så kallade utveckling fullständigt ignorerar social rättvisa. Den gynnar och skyddar intressena för en liten elit.

Liu anser att det kinesiska folket bara vill bli rättvist behandlat. 

– De som arbetar hårt ska tjäna mer, men hur ser det ut nu? Många arbetare i Kina, särskilt migrantarbetare, arbetar extremt hårt, men får mycket låga löner.

Däremot skjuter lönerna för byråkrater och anställda vid statliga företag och statliga monopol i höjden på ett förskräckande vis. De får även generösa förmåner, medan det inte finns något socialt skyddsnät alls för de lågavlönade, enligt Cheng.

Kinas skatteinkomster har blivit 30 gånger så höga på 20 år och den årliga tillväxttakten på dessa är 19,5 procent, vilket är mycket större än BNP-tillväxten. Jämfört med mer utvecklade länder spenderar man dock inte mycket på utbildning och hälsovård.

Enligt sajten China News ligger Kinas utbildningsbudget på motsvarande 2,6 av BNP vilket är hälften av det internationella genomsnittet. Utgifter för vård ligger på ungefär 4 procent , att jämföra med 15 procent i USA, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

WWR-rapporten noterade även att den stora andelen låginkomsttagare leder till en stor befolkningsgrupp med svag köpkraft, något som gör det svårt för Kina att upprätthålla sitt finansiella välstånd.

– Om mellan 80 och 90 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen har landets utvecklingspolitik allvarliga problem. Den har inte tagits fram för folkets intressen utan för elitgruppernas, sade Cheng.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30453/