Kinas miljontals ”efterlämnade barn” far illa
Tioåriga Wang Huaixue håller ett mindre barn på Wang Jiayu-barnhemmet i Anhuiprovinsen i Kina, 9 juli 2006. ”Efterlämnade barn”, barn till migrantarbetare som lämnas i hembyn, är vanligt förekommande i Kina, och leder till många problem. (Foto: China Photos/Getty Images)


När Wei Qiang ringde hem den 15 mars och ingen svarade var han inte alltför orolig. Men när ingen svarade heller tre dagar senare insåg Wei att något var fel, och han ringde grannarna och bad dem titta till hans hem, där hans 44-åriga mor bodde med hans ettåriga dotter.

Det visade sig att Weis mor hade dött, och att dottern var nära döden, men efter akutvård kunde barnets liv räddas, rapporterade statliga Guangdong News i sin artikel om tragedin den 25 maj.

Wei och hans fru kommer från Anhuiprovinsen i östra Kina, och de är migrantarbetare, som miljontals andra på den kinesiska landsbygden. De lämnar ofta sina barn i byn hos sina egna föräldrar och åker för att arbeta i någon stor stad.

De här barnen kallas ”efterlämnade” barn och enligt den kinesiska regimens språkrör Xinhua finns det 60 miljoner sådana i Kina.

De här barnen utgör en sårbar grupp. I en mätning 2014 visade det sig att nästan hälften av dem varit med om något slags olycka, och många flickor hade utsatts för sexuella övergrepp. 19 procent av alla sexuella övergrepp mot unga kvinnor i Kina riktades mot den här gruppen, enligt Xinhua.

En 12-årig flicka från staden Guang’an i östra Sichuanprovinsen satte eld på grannens hus i mars 2014 eftersom hon trodde att hennes mamma skulle komma hem om hon ställde till med problem, enligt Xinhua.

Roten till problemet ligger i det kinesiska hushållsregistreringssystemet. Varje person har ett officiellt dokument med namn, föräldrar, make/maka, födelsedatum och område där man bor. Man tillåts bara bo i det här registrerade området.

Wei och andra migrantarbetare försöker överleva i ett system där de måste flytta till en annan stad för att få jobb, men där de i gengäld inte har någon legal status. I städerna har migrantarbetarna inte tillgång till några sociala förmåner, och deras barn får inte gå i skolan, så därför lämnar de barnen hemma.

”De facto föräldralösa”

Hushållsregistreringssystemet har skapat ett annat socialt problem. Enligt en artikel från den 23 mars på People’s Net, statliga People’s Dailys sajt, så finns det omkring 580 000 ”de facto föräldralösa” barn i Kina. Med det menas barn som inte får adekvat föräldravård, eftersom deras enda förälder saknas, är mentalsjuk, i fängelse eller allvarligt funktionshindrad.

Föräldralösa kan få ett månatligt bidrag från de lokala myndigheterna i nordvästra Kina, men dessa de facto föräldralösa får ingenting, eftersom de inte har ett intyg som visar att båda deras föräldrar är döda, enligt People’s Net.

En undersökning visade att 18 procent av dessa inofficiella föräldralösa går hungriga endera ibland eller hela tiden, enligt People’s Net. 70 procent av dessa barn som går i grundskolan får endera bara nya kläder till det kinesiska nyåret, eller inte alls på ett helt år.

I en intervju med Epoch Times uttryckte människorättsaktivisten Jiang Yuanmin tvivel över antalet ”de facto föräldralösa” barn som statliga medier rapporterade.

– Det finns åtminstone 100 miljoner de facto föräldralösa i Kina, eftersom det finns 300 miljoner migrantarbetare från landsbygden, sade Jiang.

Jiang menar att hushållsregistreringssystemet först borde tas bort för att lösa det här problemet med ”efterlämnade barn”.

– Hushållsregistreringen begränsar kinesernas frihet eftersom de inte kan resa som de vill. Och den kinesiska regimen har det här systemet eftersom man bättre kan kontrollera medborgarna i enlighet med den så kallade ”sociala stabiliteten”, sade Li Yexiong, en föreläsare från Guangzhou University.

– I Europa och USA finns det inget sådan här, eftersom barnen alltid bor där deras föräldrar bor, sade Li.

Gao Guangjun, en människorättsadvokat från Kina som lever i exil i Europa, ifrågasatte också antalet de facto föräldralösa, och gjorde en jämförelse mellan Kina och USA.

– I USA finns det en lag som kräver att föräldrarna tar hand om barnen. Om de inte kan tar staten hand om dem och ser efter dem. Det tillåts inte att de går hungriga eller inte går i skolan. I Kina kommer lagarna för att skydda barn aldrig att helt fungera, på grund av korruption, ineffektiviteten i rättssäkerheten och regimens odemokratiska system, sade Gao.

Översatt från engelska