Kinas miljökris i en liten flaska med svart flodvatten
En boende i området rensar bort död fisk från Fuhefloden i Wuhan, Hubeiprovinsen, i centrala Kina den 3 september 2013, efter att stora mängder fisk dog av farliga halter av ammoniak. Nya officiella rapporter säger att Kinas floder och grundvatten är allvarligt förorenade. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Chen, en kvinna från staden Huaian, var klart en udda figur i TV- programmet ”Regeringens Hotline” som sändes från Jiangsuprovinsen i slutet av förra månaden. Hennes kraftiga lokala dialekt, solbrända ansikte och hur hon desperat fattade mikrofonen gjorde det uppenbart att hon var en bonde.

Men hon hade bjudits in till programmet för att visa något av yttersta vikt för tittare och lokala tjänstemän, som också var närvarande: vattnet i Chamifloden som flöt intill hennes hus hade blivit svart. Inte mörkbrunt – utan becksvart.

Hon kallades in på scenen och visade fram en liten mineralvattensflaska fylld med svart vätska. Programledaren öppnade den försiktigt, sniffade och ryggade tillbaka. Sedan gick han gick runt till de andra som reagerade likadant.

Sedan blev det en kamp om mikrofonen som Chen lade beslag på och föll på knä och vädjade om att regeringen skulle göra något. ”Snälla hjälp mig att lösa miljöföroreningen!” ropade hon. ”Vi är gamla, vi kan dö, men våra barns händer har börjat förändras. Deras hud har förändrats!”

Den kvinnliga programledaren lyckades lite förvirrat rycka tillbaka mikrofonen och hjälpte Chen upp på fötterna. Chen fick lämna scenen och de lokala kommunistpartidignitärerna uppmanades att svara.

”Det här är en djup lärdom,” sade Shi Weidong, en fyllig, glasögonprydd tjänsteman som ställde sig upp i den främre raden i publiken. Shi är chef för Miljöskyddsbyrån i stadsdelen Qingpu. Hans uppgift är att hålla Chamifloden ren.

”Jag var verkligen inte medveten om det. … Jag är så chockad,” sade han. ”De företag som sprider föroreningar måste straffas.” (I själva verket säger invånarna att de har klagat om och omigen, enligt Legal Evening News.)

Tjänstemän inom det Kinesiska kommunistpartiet visar sig vanligtvis inte för allmänheten för att få ta emot kritik och be om ursäkt, inte ens de som bara förestår lokala miljöbyråer.

Den här episoden demonstrerade tydligt hur allvarlig föroreningen av Kinas vattendrag är.

Mer än 1 700 incidenter av vattenförorening rapporteras årligen, enligt uppgifter från den kinesiska publikation 21 Century Business Herald. Sådana händelser har snabbt blivit allt vanligare under det senaste decenniet, enligt rapporten.

Så sent som förra månaden väckte två storskaliga incidenter allmänhetens oro för vattenkvalitén.

Den 23 april meddelade regeringen i Wuhan, en stad med en stor befolkning i Hubeiprovinsen i centrala Kina, att man skulle stoppa vattentillförseln till staden på grund av alltför höga halter av ammoniumkväve, en giftig förorening. Över 300 000 invånare och hundratals livsmedelsföretag påverkades.

Lanzhou i nordvästra Kinas Gansuprovins rapporterade också höga halter av den giftiga föreningen bensen i den flod som dricksvatten hämtades från. Invånare rusade i panik till butikerna för att köpa buteljerat vatten. Det visade sig att bensen kan ha funnits i flera månader, oupptäckt.

Nya dricksvattennormer som presenterades 2006 av Kinas nationella hälso- och familjeplaneringskommission överensstämmer i stort sett med dem som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, men kontrollen i Kina är mycket slappare.

Experter säger att lindrig bestraffning av de skyldiga, och en allmän kultur av laglöshet, bidrar till att problemet blivit så allvarligt.

”Straffet för dessa företag som förorenar vatten är för lindrigt”, sade Wang Yongshang, expert i Peking på vattenföroreningar, i en intervju med New York-baserade New Tang Dynasty Television. ”Kina har ingen strikt lag för bestraffning av dessa företag, och kineserna har ingen rätt att rösta om något. Allt beslutas av tjänstemän.”

En ny rapport från Kinas ministerium för mark och tillgångar sade att av 4778 mätpunkter för kontroll av grundvattenkvalitén, visade nästan 60 procent på ”dålig kvalité” eller ”extremt dålig kvalité”.

Experter vid China Geological Survey, ett statsstyrt forskningsinstitut, sade vid en konferens 2010 att 90 procent av Kinas grundvatten är mer eller mindre förorenat, medan 60 procent är allvarligt förorenat, enligt statsstyrda Xinhua.

Grundvattnet utgör en tredjedel av den totala vattenförsörjningen i Kina, och är källan till dricksvatten för nästan 70 procent av befolkningen.

En sådan snabb skadlig förorening av grundvattnet har gjort kineserna djupt oroade.

”Med den här föroreningshastigheten kommer det inte att dröja länge förrän Kinas grundvatten blir helt och allvarligt förorenat”, skrev Li Shangyong, en kinesisk ekonomiprofessor, i en nyligen publicerad artikel ”Kinas miljösituation är extremt svår”, som publicerades i China Reform magazine.

Li sade att föroreningen av grundvattnet härrör från användningen av kemiska gödningsmedel, giftiga metaller, bland annat kadmium, nickel, koppar, arsenik, kvicksilver, bly, samt DDT, med mera. Ris och grönsaker som odlas under dessa villkor blir också förorenade. Sådana grundläggande föroreningar är svåra att vända och det kan ta decennier eller ett sekler, sade Li.

”Vid den tiden kommer både vi och kommande generationer att förlora grunden för vår överlevnad” skrev Li.

Översatt från engelska.