Kinas militär rustar för att kunna besegra USA
En kinesisk militärpolis vaktar framför en LED-skärm på Himmelska fridens torg i Peking, den 10 februari. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Medan USA försöker göra affärer med den kinesiska regimen bygger det kinesiska kommunistpartiet upp en militärmakt bakom kulisserna. Målet är att kunna besegra just USA.

”Det är tydligt att vi har att göra med en militärapparat som är fokuserad och seriös när det gäller att hitta sätt att besegra oss om det skulle uppstå en konflikt,” står att läsa i ett vittnesmål som Roger Cliff på RAND Corporation gav till U.S. China Economic and Security Review Commission den 27 januari.

”Trots att de pågående konflikterna i sydvästra Asien med rätta kommer att förbli den amerikanska militärens fokus i nuläget, både vad gäller resurser och planering, måste vi även påbörja ett arbete för att skaffa kapacitet som krävs för att bemöta den kapacitet som Kina håller på att skaffa, och arbetet bör vara minst lika fokuserat och systematiskt som Kinas,” konstaterar Cliff.

Det kinesiska kommunistpartiets militära strategi bygger på att man ska kunna besegra en överlägsen militärmakt med hjälp av strategier för ”förvägrad tillgång”. Man utvecklar metoder för att sätta ur funktion eller förstöra de element som skulle ge USA övertaget på ett slagfält utan att behöva möta dem i strid.

Den ambition som regimen har för sina övergripande mål är mycket tydlig. I en rapport av Li Limin, som beskriver globala geopolitiska förändringar och Kinas strategiska val, beskrivs Kinas vilja att störa relationen mellan USA och Japan, att kontrollera Taiwan och Sydkinesiska havet, samt att behålla sin egen militära styrka hemlig.

Den europeiska tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR) hänvisar till Li Limins rapport i en text, där man skriver: ”Li Limin tror att denna strategi kommer bli allt enklare att genomföra under de kommande åren. Mellan 2026 och 2037 kommer Kina gå om USA som världens ledande ekonomiska makt. Man kommer då ha en större scen där man kan visa upp sin kapacitet för strategiska initiativ, utan att lägga band på sin styrka.”

Enligt Roger Cliff håller Kina på att snabbt modernisera sin militär men är fortfarande långt från den nivå som den amerikanska militären har.

Han citerade ett dokument från det kinesiska försvaret, skrivet 2006, som målar upp att den kinesiska militären har som mål att ha gjort ”stora framsteg” i sin modernisering vid 2020 och ha kapaciteten att vinna en högteknologisk konflikt i mitten av århundradet.

”Dessa kan delas in i attacker på baser och plattformar som fiendens flygvapen opererar; attacker på fiendens system och faciliteter för transport, leveranser, reparationer och att kunna hålla sina styrkor kvar i strid; och attacker på fientliga system för att samla in, bearbeta och sprida information till styrkorna på slagfältet,” konstaterade Cliff.

I detta dokument nämns även sätt att slå ut USA:s system för att överföra data. Den kinesiska regimen skulle vid behov använda en rad metoder, såsom cyberattacker och olika sätt att slå ut satelliter.

Enligt Cliff beror utvecklingen på Kinas militär en hållning som går ut på att man ska kunna besegra USA.

”Dessa koncept är inte bara akademiska funderingar som inte har något med planering och utveckling av styrkor att göra … Om man jämför den miltära förmåga Kina har skaffat under det senaste årtiondet med de tankar kring placering av styrkor som man hittar i de kinesiska texterna och placeringen av amerikanska flyg- och flottbaser och operationsområden i västra Stilla havet kan man inte annat än imponeras av hur systematiskt och metodiskt den kinesiska armén har gått tillväga när det gäller att skaffa den kapacitet man behöver för att framgångsrikt sätta sina planer i verket.”

Den kinesiska regimen har visat upp en del av dessa vapensystem. 2007 sköt man ner sin rymdfarkost Fengyun-1C, som låg i omloppsbana, med hjälp av ett antisatellitvapen. Man har även bedrivit ett nära nog konstant cyberkrig mot amerikanska datornätverk.

Det huvudsakliga hotet mot den amerikanska flottans cyberkrigföringsenhet, Naval Network Warfare Command (Netwarcom) ”kommer från kinesiska hackers, som utkämpar ett ständigt pågående fullt krig mot försvarsdepartementets nätverk,” skrev Josh Rogin i en rapport för Young Professionals in Foreign Policy 2007.

Rogin hänvisade till en högt uppsatt person inom Netwarcom som sade att ”attacker från Kina, troligen regeringsstödda, ligger långt före andra angripare när det gäller volym, skicklighet och avancemang … Konflikten har nått den nivå där man kan tala om ett fullskaligt krig mellan två styrkor.”

En handfull av kommunistpartiets cyberattacker har avslöjats. Den senaste var ”Night Dragon”-attackerna vars syfte var att stjäla information från globala olje-, energi- och petrokemiföretag. De avslöjades av antivirusföretaget McAfee i en rapport den 11 februari.

Andra uppmärksammade attacker har varit ”Operation Aurora” som slog mot Google och utvalda emailkonton, samt ”GhostNet” år 2009 som var ett system för att övervaka datorer som tillhörde Dalai Lama, västerländska politiker och företag.

Cyberattackerna är en del av kommunistpartiets större strategi som går ut på att slå till mot ”nyckelpunkter”. Cliff konstaterade att attackerna är ”baserade på tanken att i stället för att försöka förstöra en fiendes hela militära styrka ska man försöka paralysera fienden genom att attackera mycket viktiga punkter i dess olika sammanlänkade system.”

USA har i flera år grubblat över hurvuvida cyberkrig är ett reellt hot. Bara helt nyligen ändrade man strategin så att den inkluderar kraftfulla cyberkrigföringssystem. Det amerikanska försvarsdepartementets budget för 2012 inkluderar 2,3 miljarder dollar för att förbättra cyberkapaciteten.

Det kinesiska kommunistpartiet har redan gjort detta till en viktig del av sin militärstrategi.

”Som jag hävisade till tidigare, så har den kinesiska militärens framsteg inom cyber- och antisatellitkrigsföring kommit att utgöra ett potentiellt hot mot våra truppers förmåga att operera och kommunicera i den här delen av Stilla havet”, sade USA:s försvarsminister Robert Gates i ett tal vid Keio-universitetet i Tokyo den 14 januari, enligt ett transkript.

Även Martin Libicki från RAND Corporation avgav vittnesmål för U.S. China Economic and Security Review Commission.

Han konstaterade att fastän ”hotet om strategiskt cyberkrig troligen är överdrivet” så är det ”bara kommunistpartiet självt som vet exakt vad det har för kapacitet”.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/51510/