Kinas militär beordras att studera Xi Jinpings tankar


Det kinesiska kommunistpartiet har gett direktiv till alla militära enheter i landet att noga studera en ny utgåva av samlade verk av partiets ledare, Xi Jinping. Samlingen är destillat av Xis ”viktiga strategiska tankar, betydande teoretiska synpunkter och politik”, enligt statlig propaganda.

Att studera dessa texter är en ”central utbildningsuppgift” som ska öka soldaternas ”ståndaktighet i tron på partiets direktiv”, enligt meddelandet, som återgavs av People’s Liberation Army Daily. Hela texten med direktivet som gavs till militären fanns inte tillgängligt, och inte själva textsamlingen heller.

Samlingen inkluderar Xis tankar från tiden när han tog över rollen som kommunistpartiets generalsekreterare till i mitten av mars i år.

Enligt People’s Liberation Army Daily är ämnena ”viktiga” och tänkandet ”djupt”. Grupper ska organiseras för att specifikt studera texterna.

Direktivet verkar vara ännu ett sätt för Xi att befästa sin kontroll över de väpnade styrkorna efter att han rensat ut den högt uppsatta logistikofficeren Gu Junshan. Detaljer om omfattningen av Gus korruption har läckt till pressen under de senaste månaderna: historier om enorma egendomar runt om i Kina med bostäder för butlern, nätverk med underjordiska tunnlar som binder samman hemliga anläggningar och lager med dyrbara alkoholdrycker och statyer av Mao i rent guld.

Det kommer även några veckor efter att Xi Jinping skapat ett nytt utskott för att ”fördjupa reformerna inom militären” och gjort sig själv till ledare för det.

Översatt från engelska