Kinas medier kontrollerar rapporteringen om oroligheterna i Xinjiang hårt
Förbipasserande vid ett tidningsstånd i Shanghai. Det Kinesiska kommunistpartiets hårda kontroll av nyhetsrapporteringen verkar ytterligare stramas åt. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Rapporter i kinesiska medier om ”känsliga” händelser, inklusive den senaste våldsamma konfrontationen mellan polis och invånare i Xinjiang, har kraftigt kontrollerats av myndigheter, och det kommer att bli värre.

Statsrådets informationskontor har utfärdat explicita instruktioner om incidenten den 15 december, sade China Digital Times (CDT) som bevakar media.

Konfrontationen, där 14 invånare och två poliser dog, skulle tillskrivas en beväpnad ”terrorgrupp”, som plötsligt attackerade polis när de jagade misstänkta brottslingar, instruerade partiets utrikesministerium, allt enligt CDT.

Genom direktivet för det här nyhetsinslaget meddelade man alla nyhetssajter och forum och liknande att tona ner nyheterna, och att inte ”rekommendera, presentera eller fokusera på relaterade ämnen eller kommentarer” eller återge tidigare nyheter om våldet i Xinjiang, enligt CDT.

Statsrådets informationskontor utfärdar dagligen instruktioner som rör nyhetsbevakning av alla incidenter som kommunistpartiets anser ”känsliga”. Instruktioner som i folkmun kallas ”Direktiv från Sanningsministeriet” läcker ut på internet för utomstående att ta del av.

Direktiven beordrar ofta medier att ”[r]apportera endast enligt information som utfärdats av myndighetsavdelningar. Spekulera inte och kommentera inte ämnet”, eller liknande instruktioner.

Direktiven gäller såväl större medier som sociala medier. Informationskontoret skickar ofta ut specifika instruktioner om var man ska placera en nyhet på en tidning eller tidskrift och andra instruktioner för bilder.

För att motarbeta en eventuell trend med mer liberala idéer och västerländskt synsätt, kommer partiets centrala propagandaministerium att förändra journalistutbildningen i skolor över hela landet, enligt Boxun, en kinesiskspråkig dissidentsajt baserad i USA.

Skolor har meddelats att journalister ska tränas upp i marxistisk ideologi och den marxistiska synen på journalistik, baserat på den modell som Shanghais kommunala partikommittés propagandaavdelning och Fudanuniversitetets journalistutbildning använder.

Förra veckan när Ren Xianliang, viceminister för Kinas internetinfomationskontor, talade vid en av kontorets konferenser, betonade han vikten av att standardisera internetnyheternas rapportering, motverka falsk nyhetsrapportering och öka internetnyhetsmediers förtroende, enligt statliga Global Times.

Nya krav för nyhetsorganisationer inkluderar veckolånga utbildningar för journalister, innan den rikstäckande tentamen för journalistlegitimation. Statliga generaladministrationen för press, publikationer, radio, film och tv meddelade alla medier detta i september. Journalister måste förnya sin legitimation vart femte år.

Att man nu betonar ett marxistiskt perspektiv på journalistiken indikerar att partiet har stramat åt medieövervakningen, berättade Chen Lidan, professor vid Renminuniversitetets journalistutbildning i Kina, till statliga Global Times.

Översatt från engelska.