Kinas ledande vapenföretag håller inne löner
NHIC:s webbsida skryter med dess belöningar från partiet. (Skärmbild)


North Heavy Industustries Group Corp. Ltd (NHIC) i Inre Mongoliet är ett av världens största vapenföretag. Företaget har 16 000 anställda och hade en årsvinst på över tio miljarder yuan.

NHIC:s affärer har gått så bra på sista tiden att anställda har tillfrågats att arbeta övertid varje dag.

Men mellan åren 2006-2009 undanhöll företaget 200 till 800 yuan från de anställdas löner varje månad, utan förklaring.

Anställda har nyligen vädjat till både företaget och fackförbundet för att få tillbaka sina löner, vilket gjort dem till föremål för åtlöje.

I en telefonintervju berättade en anställd (som vill vara anonym) nyligen för Epoch Times att under fyra år, 2006-2009, har företaget stoppat undan 500 yuan från hans månadslön på 1800 yuan. Kombinerat med höjda priser och hans barns utgifter för studier, har livet blivit svårt.

Tillsammans med sina arbetskamrater har han nyligen krävt att få pengarna tillbaka.

Den anställde sade att när de gick till företagets kontor och krävde sina innehållna löner, sade man till dem att ta upp saken med partisekreteraren.

De gick till partisekreteraren Wang Liangyun, som sade till dem:

– Det här är partiets kontor, inte något ställe för er arbetare att besöka. Om ni vill prata med mig nu, så måste ni stå utanför kontorsdörren.

Arbetarna blev förbannade och sade till honom att det i Kina inte finns någonstans där man kan få upprättelse. De skulle därför ta kontakt med medier utomlands för att få gehör för sin sak.

– Vårt parti är öppet och ärligt och det finns åsiktsfrihet. Det är bara att rapportera det om ni vill, svarade Wang.

Några arbetare sade att fackförbundsavgifter hade också tagits från deras löner från den dagen de började arbeta, men de har inte upplevt något skydd eller några fördelar som fackförbundsmedlem. De sade att de hade hopp om att den här gången kommer fackförbundet att ställa upp och kämpa för medlemmarnas rättigheter.

När de lämnade över en skriven förfrågan till fackförbundsordföranden och bad om ett kvitto, tittade ordförande emellertid på dem sidlänges och sade:

– Det här kommer ni att ångra.

Xu Beifang, tidigare anställd på NHIC, som numera bor utomlands, sade i en intervju att den nuvarande ordföranden i fackförbundet ursprungligen hade en tjänst som förman med mindre betydelse. På grund av att han hjälpte till att plundra arbetares löner och gav pengar till sin överordnade, tyckte företagets chef att han gjorde en insats och rekommenderade honom som ordförande för fackförbundet. Xu tycker att detta är ganska ironiskt.

Han gav ett exempel på ordförandens ondskefulla behandling av arbetare.

– Det finns mycket järnskrot i fabriken. Det går ofta hål i arbetarnas skor och deras fötter blöder. När arbetare bad fackförbundets ordförande om skyddsskor, sade han att de inte förtjänade skydd och var inte värda att bära sådana skor.

– Arbetarna får för närvarande endast en lön på mindre än 2000 yuan per månad. Men 200-800 yuan [per månad] drogs från var och en av dem som gick till några på företagets kontor. Arbetarnas som vägrade betala fackförbundsavgift fick en lön på mindre än 1000 yuan och riskerade sparken eller förflyttning.

Xu sade att NHIC har en lång historia av att stympa löner. 1997-1998 gjorde de avdrag från arbetarnas löner i ett helt år, utan att komma med någon förklaring.

Fler än 30 arbetare skrev under en petition som uppmanar fackförbundet att skydda deras rättigheter. Fackförbundets ordförande sade:

– Sluta drömma. Fackförbundet är inte här för att tjäna er. Dess syfte är att skydda företagets intressen.

Arbetarna hade stämt NHIC:s arbetarfackförbund 1998. Men fallet lades ner, med ursäkten att saken var utanför domstolens område.

Efteråt avslöjade anställda detta för utländska medier. För att utöva påtryckningar mot arbetarna och blidka dem, gav chefskontoret varje arbetare 100 yuan vid 1998 års vårfestival, så att de åtminstone kunde ta sig igenom ledigheten. Xu dömdes emellertid till fyra års fängelse.

Xu ställer sig frågan: med en årlig produktion som ger över tio miljarder yuan i vinst och en vanlig arbetares lön ligger på knappt över 1000 yuan, vad kommer den enorma vinsten och produkttillgångarna från?

Skillnaden är alltför stor, vilket får folk att fråga var pengarna har tagit vägen. Gick de till staten, eller var det individer som tog dem? Regimen säger att arbetarna ska vara mästarna, men arbetarna betyder ingenting.

– Jag tror att det är bra att få fram var pengarna går till.

Det är inte bara lönefrågan som Xu är bekymrad över. Nu tillfrågas arbetarna som redan arbetar övertid att ta sig an mer till för att säkerställa full kapacitet. Detta skrämmer Xu.

– Är inte detta att man i hemlighet förbereder sig för krig, frågar han retoriskt.

– Det känns som om man förbereder för ett stort krig. Varför skulle man annars fråga arbetare att arbeta övertid varje dag. Vad kommer alla dessa vapen att användas till?

Världen är inne i en fredstid. När det är fredstid, ska produktionen av vapen reduceras, men Kinas vapenproduktion fortsätter att öka. Vad är den till för? Jag är misstänksam.

Epoch Times försökte kontakta North Heavy Industries Group i Inre Mongoliet, men fick inte tag i någon.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34026/

Kinesisk version: http://epochtimes.com/gb/10/4/18/n2881180.htm