"Kinas konsulat ovärdigt att representera Kina"
Bao Tong, en gång i tiden Zhao Ziyangs sekreterare, före detta generalsekreterare för Kinas kommunistparti. (Epoch Times)


Många fördömer nu det våld som Kinas kommunistparti (KKP) riktat mot Falun Gong-utövare på gatorna i Flushing, New York, den senaste månaden. Många kinesiska experter och medborgare som brutit igenom KKP:s internetblockad betraktar nu uppmärksamt händelserna som utspelar sig.

Epoch Times gjorde en telefonintervju med Bao Tong, en gång i tiden Zhao Ziyangs sekreterare och KKP:s före detta generalsekreterare. Tong menar att kinesernas rykte i världen skadas av det kinesiska konsulatets hemliga organiserande av dessa våldsamheter. Han anser att konsulatet ”inte är värdigt” att representera Kina.

Intervjun var svår att genomföra på grund av kraftigt brus på telefonlinjen. Vid ett tillfälle bröts samtalet också.

För Tong är KKP:s taktiker mycket välbekanta. Han utsågs en gång i tiden till KKP:s politbyrås stående kommittés sekreterare. Han har även varit medlem i centralkommittén och är före detta chef för KKP:s avdelning för politiska reformer. Efter massakern på Himmelska Fridens torg 1989 fängslades Tong i sju år. Efter frigivandet sattes han i husarrest ytterligare en period.

Tong anser att våldet
i Flushing är ”ofattbart”, ”chockerande”, laglöst” och ”het enkelt absurt”.

– Våldsamma administrativa handlingar av den här typen är mycket sällsynta. Man skulle lättare förstå om ett gäng hyrde ligister till att slå människor, eftersom det är essensen av organiserad brottslighet. Däremot är det ofattbart hur ett av de kinesiska myndigheternas konsulatkontor kan hyra individer till att utföra en våldskampanj! sade Tong.

Han menar att en sådan handling skulle fördömas även om det bara hade varit en enda person som blev slagen. Då en våldskampanj organiserats är konsulatet inte längre kvalificerat att representera Kina, hävdar Tong.

Diplomaterna och konsulerna måste vara på det klara över vilken status de innehar. De måste följa den internationella människorättsavtalet, andra länders lagar och gemensam, mänsklig moral. Detta är ett minimum för diplomater och konsuler.

Enligt Tong är det
som skiljer händelserna i Flushing från enskilda våldsfall att det kinesiska konsulatet är den hemliga motorn bakom det inträffade.
– Att konsulatet organiserar den här mobben är inte en fråga om personligt beteende, det är en handling på regeringsnivå. Det här kan inte tillåtas i den internationella gemenskapen, säger Tong.

– Myndigheter tillåts inte att organisera våldsamma attacker mot medborgare på inhemskt territorium, att göra det i utlandet är till och med förbjudet. Omvärlden måste fördöma detta. Utlandskineser borde fördöma det likväl, eftersom det skadar utlandskinesernas prestige och image, fortsätter han.

Tong tycker att den här frågan behöver mötas med lagligt agerande och synas i en lokal rättsprocess.

– Den allvarligaste frågan är att diplomaterna och konsulerna hyr in ligister för att attackera kineser, detta är mycket märkligt. Det är fel att hyra ligister till att slå någon. Kineserna bör följa lagstiftningen och allmänna normer varhelst de befinner sig. Detta är mycket viktigt eftersom det lägger en grund för integrering i samhället, det är den enda vägen att leva ett värdigt liv, säger Tong.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-12/71762.html