Kinas kommunistparti styr landets rättssystem - del 4
Yiyang Xia. (Foto: Matthew Little/Epoch Times)


Det stora antalet utsatta Falun Gong-utövare och den sedan mer än tolv år pågående förtryckarkampanjen mot gruppen, har inneburit att genomslaget för kommunistregimens manipulation av Kinas rättssystem, vilken nämnts i tidigare delar av artikelserien, blivit betydande.

3. Kinas rättssystems nuvarande status

Kommunistpartiets väletablerade och raffinerade taktiker mot Falun Gong innefattar att bryta mot lagen för att nå sina politiska mål och kan lätt appliceras på andra grupper eller individer. I detta sammanhang kan vi nu se följande trender:

a. Utökat användande av utomlagliga fånganläggningar och bortföranden.

Falun Gong-utövare har i flera år utsatts för illegala bortföranden, godtyckliga frihetsberövanden, konfiskering av egendom och datorutrustning samt påtvingade försvinnanden. Dessa metoder har även använts i nedslagen mot människorättsadvokater och aktivister. Det innefattar även tillslagen i början av 2011 i det kinesiska kölvattnet på den arabiska våren.

Därtill har mentalsjukhusen som fick en större politisk betydelse i kampanjen mot Falun Gong nu börjat användas mer mot andra grupper, såsom offer för husrivningar och gräsrotsaktivister. De ökända ”svarta fängelserna” där petitionärer spärras in har en liknande funktion och har mycket sannolikt sitt ursprung i hjärntvättscentralerna för Falun Gong.

b. Tilltagande polisbrutalitet och strafflöshet.

Människorättsadvokater som Gao Zhisheng och Teng Biao rapporteras ha fått höra att tortyrmetoder som användes mot dem ursprungligen utvecklades för att användas mot deras Falun Gong-utövande klienter.

c. På falska grunder påstå att andra petitionärer och aktivister är Falun Gong-utövare.

Sedan regimen skapat ett undantag från rättsstatens principer för Falun Gong är det numera lätt för lokala makthavare att komma undan ansvar och bestraffning för sociala oroligheter genom att helt enkelt hävda att offren är Falun Gong-utövare.

Översatt från engelska.