Kinas kommunistparti styr landets rättssystem - del 3
Yiyang Xia (Matthew Little / Epoch Times)


Människorättsadvokater har upprepade gånger påpekat att den kinesiska regimen aldrig förbjudit Falun Gong. Förföljelsen är en av kommunistpartiets politiska kampanjer. Den bygger inte på en rättsstats lagar och förordningar.

Varför är det då så många som tror att Falun Gong formellt förbjudits? Det är en följd av kommunistregimens propaganda, som har försökt rättfärdiga en illegal politisk kampanj genom att i tidningar, på tv, vid konferenser och i tal hävdat att förföljelsen av Falun Gong genomdrivits med stöd av lagen.

2. Metoder för att genomföra förföljelsen utan lagligt stöd.

a. Skapar en ny maktstruktur utanför det rättsliga systemet.

Denna maktstruktur infördes av tidigare partiordföranden Jiang Zemin och verkar genom hela kommunistpartiets hierarki. I dess centrum står den så kallade 610-byrån. Varken Nationella folkkongressen eller statsrådet har auktoriserat dess verksamhet. Istället kommer godkännande och stöd från partiet. I dag är tusentals 610-enheter verksamma i Kina.

b. Använder den befintliga partistrukturen för att störa implementeringen av lagen.

Kommunistpartiet har i synnerhet använt sig av politik- och rättskommittén, den partiavdelning som oftast använts för att i det dolda påverka de rättsliga organen.

c. Genom att utfärda pm, dokument, cirkulär och ge muntliga order för att dirigera förföljelsen.

Kampanjen har mestadels styrts med hemligstämplade interna dokument. Sådana dokument kan tas fram på alla nivåer, men nästan samtliga är modifierade kopior av order som har sitt ursprung hos kommunistpartiets centralkommitté eller dess 610-byrå.

d. Genom att använda Artikel 300 i den kinesiska brottsbalken, en vag och okonstitutionell bestämmelse, för att skicka Falun Gong-utövare i fängelse.

Användandet av denna lag mot Falun Gong-utövare bygger på tolkningar av Högsta domstolen och åklagarämbetet, trots att frågan enligt de kinesiska lagstiftningsreglerna ligger utanför deras jurisdiktion. I praktiken är nästan alla domar fastställda innan rättegången ens har börjat.

e. Genom att förvägra Falun Gong-utövare rätten till en korrekt rättsprocess. Med hjälp av åtgärderna ovan är ödet för de utövare som ställs inför skranket bestämt redan innan de satt sin fot i rättegångssalen.

Samtidigt är advokater förbjudna att ta sig an Falun Gong-utövares fall. Även om en advokat driver ett sådant fall hindras den från att ge ett fullständigt försvarsanförande i rätten. Advokater har misshandlats när de försökt intervjua sina klienter. Andra har uteslutits ur advokatsamfund och förvägrats att verka i domstolar, blivit bortföra eller torterats. Såväl utövare som deras advokater har blivit misshandlade i rättegångssalar.

Dessutom infinner sig åklagarens nyckelvittnen sällan i domstolen. Förhören är vanligen mycket korta. Domare har vid många tillfällen öppet förklarat att de inte själva kom fram till domen.

f. Genom det existerande utomrättsliga systemet för omskolning genom arbete, såväl som mentalsjukhus och de nyligen etablerade hjärntvättscentralerna, för att fängsla Falun Gong-utövare utan rättsprocess och tortera dem.

g. Med systematisk och olaglig användning av tortyr i kombination med straffrihet för förövarna.

I Kina är tortyr förbjuden i lag. I praktiken är dock användandet av brutala tortyrmetoder på Falun Gong-utövare utbrett och rutinmässigt. Det har bekräftats av FN:s specialrapportör om tortyr och av många människorättsorganisationer. År 2001 publicerade Washington Post uppgifter från en högt rankad kinesisk ämbetsman som påstod att våldet mot Falun Gong-utövare var en del av en noggrant planerad strategi.

Översatt från engelska.