Kinas kärnvapentester kan ha orsakat 750 000 dödsfall


Den 18 mars avslöjade professor Takada Jun vid ett kärnvapenforum att den kinesiska regimen utförde 46 kärnvapentester från 1964 till 1996, vilket har lett till 750 000 dödsfall i de närliggande områdena. 

På symposiet ”Kinas katastrofala kärnvapentester på Sidenvägen och Japans roll”, sponsrat av japanska uigurföreningen, avslöjade professor Takada Jun från Sapporos medicinska universitet, som även är representant för centret för japansk strålskyddsinformation, de katastrofala följderna av Kinas kärnvapentester. Takada sade att den kinesiska regimen aldrig har tillåtit någon form av oberoende analys av konsekvenser för miljö eller studier på negativa hälsoeffekter på människor som troligtvis beror på kärnvapentesterna, varken i eller utanför Kina.

Takada sade att de 46 kärnvapentesterna genomfördes vid Lop Nur-området i nordvästra Xinjiangprovinsen där uigurerna bor. Testerna hade en sammanlagd sprängkraft på över 200 megaton. Området är glest befolkat men vindarna för med sig radioaktivt nedfall från Lop Nor. Många städer runt Sidenvägen utsätts därmed för radioaktivt nedfall från de olika testerna som genomförts. Före 1981 var nedfallet en stor bidragande orsak till ökade fall av cancer och defekter vid födelsen. 

Professorn sade också att den största markexplosionen var en 4 megatons termonukleär bomb, 10 gånger kraftfullare än forna Sovjetunionens storskaliga tester. Nedfallet från kärnvapentestet har troligen lett till uppskattningsvis 190 000 dödsfall och orsakat 1 290 000 fall av strålningsförgiftning inom ett område 136 gånger större än Tokyo. Enligt en insiderkälla har troligen 750 000 människor dött till följd av detta. 

Kinesiska kärnvapentester började den 16 oktober 1964 med en markexplosion, som följdes av en två megatons luftexplosion 1967. Den största var en explosion på fyra megaton den 17 november 1976. Kina övergick från tester i atmosfären 1980 till underjordiska tester från 1982 till 1996. 

Takada säger att Kina är det enda land i världen som genomför dessa storskaliga tester i atmosfären i beboeliga områden. 

Ordföranden för japanska uigurföreningen kritiserade testerna.

– Forna Sovjetunionen genomförde kärnvapentester i ett inhägnat område omgärdat av taggtråd, men den kinesiska regimen informerade inte ens lokalbefolkningen. Offren var inte bara uigurer, utan också Han-kineser. Myndigheterna gjorde ingenting för att skydda mänskligheten och behandlade folket där som försökskaniner, sade han.

Han uppmanade Japan, det första offret för kärnvapen, att informera resten av världen och hjälpa offren. 

I juli och augusti 1998 sände British Channel 4 en specialdokumentär, “Death On the Silk Road”. En grupp läkare och filmmakare låtsades vara turister för att kunna ta reda på orsakerna bakom kärnvapentesterna i Kina. Vid intervjuer med lokalbefolkningen fann man ett stort antal barn med läppspalt eller mental utvecklingsstörning. Bland uigurerna led många av leukemi. Cancerfall i Uigurområdet började stiga 1970, och fram till 1990 var det drygt 30 procent högre än genomsnittet i hela landet. Cancerfallen i huvudstaden Urumqi var dubbelt så många än i andra områden under 1993 till 2000. 

Takada har gjort undersökningar i Kazakstan nära den kinesiska gränsen. Han har forskat kring effekterna och hur man har påverkats av kärnvapennedfallet, vilket han sedan publicerade i en bok. Han fick en utmärkelse för sina forskningsbidrag. 

Baserat på fakta som han samlade in i Kazakhstan nära den kinesiska gränsen och sin forskning på effekterna av kärnvapennedfall, utvärderade professor Takada hur man påverkats i området och publicerade sina resultat i en bok. Han vann ett pris för sina bidrag. 

Historikern Tamio Kaneko stödjer Takadas forskning. Han besökte själv Xinjiangområdet och kom fram till samma slutsats. Kaneko, expert på asiatisk historia, har hela sitt hus fyllt med reliker från Centralasien. Han vågade dock inte ta med sig kiselstensprover i Lop Nur, då dess strålning är hundra eller tusen gånger starkare än i vanliga prover. 

Kaneko kommer ihåg att tårarna rann och att ögonen även blödde lite då han befann sig på forskningsplatsen. Han led också av halsont och upprepad näsblödning. Hans tårar kommer fortfarande att rinna under våren på grund av pollen, en kvarvarande effekt av strålning. 

Takada uttrycker sin oro och ilska över den myckna turistsatsningen på Sidenvägen. Turistplatser finns i själva verket i strålningsområdet, vilket innebär att resor dit utgör en fara för oskyldiga människor, framför allt de som besökte området före 1996. 

Dili Anwar, en uigur som lever i exil i Storbritannien sade:

– Kina genomför kärnvapentester inte bara för sig själv, utan förser även Pakistan med testområde. Vi känner alla till att Pakistan genomförde kärnvapentest en vecka efter Indiens test. Pakistan har i själva verket redan testat två gånger i Kina innan det. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14535/