Kinas kärnkraftsindustri tar hjälp av Frankrike
Detta foto taget den 2 juni 2010 visar Qinshan-kärnkraftverket i Haiyan, i Zhejiangprovinsen i östra Kina. (Foto: AFP)


Kina är i akut behov av kärnkraftsingenjörer, vilket har resulterat i ett ovanligt scenario vid ett universitet i Kina:  studenterna lärs upp enligt en läroplan utformad i Frankrike, av franska lärare och på det franska språket.

Yomiuri Shimbun, en japansk tidning, åkte till Sun Yat-Sen-universitetet i Guangzhou i september när invigningen av utbildningen hölls.

Varje år kommer hundra nya studenter att antas till den sexåriga utbildningen. Efter yrkesexamen kommer studenterna få ett franskt intyg på att de är utbildade kärnkraftsingenjörer.

Kina har för närvarande 14 kärnkraftsreaktorer i drift, enligt World Nuclear Association, men samtidigt bygger de 26 reaktorer till vilket utgör nästan hälften av alla reaktorer som byggs runt om i världen.

Universitet runt om i Kina har börjat erbjuda kurser i kärnteknik. Men bristen på kvalificerad personal har lett till att man har inrättat institutionen Sino-French Institute of Nuclear Engineering & Technology i Zhuhai i Guangdongprovinsen.

Institutionen hamnade i mediernas fokus när det annorlunda utbildningsprogrammet blev känt.

Reportern från Yomiuri Shimbun följde förstagångseleverna för att se hur det gick med deras franskundervisning. Omkring 20 studenter repeterade franska ord efter franskläraren. En 19-årig kille från Shenzhen sade att franska inte är ett lätt språk. Men tack vare utbildningen lär han sig avancerad teknik och han säger att han kommer försöka göra sitt bästa.

Kärnkraftsreaktorer är ett viktigt inslag om Kina ska kunna bevara sin höga ekonomiska tillväxt, och det finns planer på att bygga ytterligare 60 reaktorer fram till 2020.

– Fram till 2020 kommer 17000 utbildade kärnkraftsingenjörer att behövas, säger Chen Shaomin, professor vid Tsinghuauniversitetet och kunnig inom kärnteknik.

Å andra sidan berättar Li Xutong, kärnkraftsexpert, för Epoch Times:

– Utbildning av kärnkraftsingenjörer bör ske hela tiden, men på grund av att det har gått nedåt för industrin, har man lagt ned utbildningar och kurser inom kärnteknik och kärnfysik. Det är svårt att hitta kvalificerade kärnkraftsingenjörer. Det kommer att bli svårt för landet att utbilda så många kärnkraftsingenjörer på så kort tid.

För att utbilda kärnkraftsingenjörer har antalet utbildningar i kärnteknik på högskolor och universitet ökat från sex stycken år 2001 till 44 i år. Den snabba tillväxten har lett till att vissa universitet har fått problem att hitta kvalificerade lärare och lämplig utrustning, vilket gör det svårt för studenter att bli bekanta med den senaste tekniken, säger professor Chen.

Översatt från engelska.

Originalartikel på kinesiska.