Kinas internetorganisation lovar att självsanera
Datoranvändare på en internetbar i Peking. Den kinesiska regimen fortsätter att försöka censurera internet. (Foto:Liu Jin/AFP/Getty Images)


Enligt Kinas officiella nyhetsbyrå Xinhua publicerade internetbarorganisationer i över 30 städer och provinser i Kina den 9 september ett gemensamt uttalande i staden Xi’an, där man lovade att man ska hjälpa den kinesiska regimen att rensa upp på internet.

De 30 platserna inkluderade städer och provinser som lyder direkt under centralregimen, såsom Peking, Shanghai, Shanxiprovinsen och stora städer som Dalian, Xiamen, Guangzhou och provinshuvudstäder. Man deklarerade att man ska följa de regler och förordningar som myndigheterna skapat och hjälpa till att slå ner på underjordiska internetbarer. Vidare ska man proaktivt rensa upp på internetbarmarknaden, se till att ungdomar inte frekventerar internetbarerna, förbättra internetbarmiljön, undvika potentiella hot mot internetsäkerheten och skydda konsumenträttigheter.

Radio Free Asia intervjuade Chen Jianying, chef för kundtjänsten på ”China Internet Bars Online”. Chen tror att denna handling kommer vara bra för informationsutbytet mellan de som driver internetbarer i olika områden.

– Det gemensamma uttalandet
från organisationerna är mycket effektivt. Huvudfrågan är piratverksamhet när det gäller musik och DVD-produkter i vissa specifika områden och andra frågor som har med ungdomar att göra. Nästa steg är att utforma specifika åtgärder för att hjälpa våra kunder i enlighet med detta uttalande.

He Quinglian, före detta redaktör vid Shenzhens advokattidskrift, som nu bor i USA, anser att eftersom Kinas professionella organisationer nu avkrävs att man kopplar sig till förvaltningsorgan, så måste detta uttalande ses som ett utslag av mediakontroll av Pekingregimen innan dess årsdag den 1 oktober.

– Kinas professionella organisationer styrs av regeringen och har etablerats under förvaltningsorgan. De har två sidor, de representerar regeringen inför branschen och representerar branschen inför regeringen. Detta uttalande om självdiciplin har faktiskt arrangerats av regeringen. Målet är att kontrollera media, särskilt inför kommunistregimens 60-årsjubileum. Regeringen vill eliminera alla avvikande åsikter och bygga vad man kallar en ”harmonisk omgivning”, sade He.

Detta löfte om ”professionell självsanering” och ”rensa upp internetbarerna”, tydligen efter krav från Pekingregimen, tycks vara en annan version av det ”självsaneringslöfte” som man avkrävt amerikanska högteknologiföretag som Cisco, Google, Microsoft och Yahoo angående allt innehåll som Peking kan tänkas ogilla eller anse som ”subversivt”.

Enligt detta löfte kommer internetbarer att fokusera på att kämpa mot omoraliskt och pornografiskt innehåll, eliminera skadlig information, respektera och skydda intellektuell egendom samt fördöma all kommunikation som är ”skadlig för samhällets moral och den socialistiska andliga civilisationen”.

Zhu Ruifeng, redaktör för rmjdw.com anser att den kinesiska regimens övervakning och kontroll av internet inte bara blockerar normal kommunikation utan även berövar det kinesiska folket deras lagliga rättigheter.

– Nuförtiden går många människor till internetforum för att rapportera orättvisor och uttrycka missnöje med regeringen. Jag tror att det gemensamma uttalandet gjordes under press från lokala myndigheter som vill hindra folk från att appellera. Det är att begränsa människors lagliga rättigheter. Vår internetsida, exempelvis, är mot korruption, så den blockeras konstant. När blockeringen misslyckas attackeras den av hackers, och om de misslyckas kommer genast ett meddelande från regeringen att den ska stängas.

– Kina har sin konstitution, så om någon surfar på några internetsidor eller publicerar illegal information bör deras handlingar utvärderas enligt lagen. Det finns inget behov för den här sortens självsanering, tillade Zhu.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22391/