Kinas internetanvändare behöver ”utbildas” enligt myndigheterna
En ung kines surfar på nätet på ett internetkafé i Peking. (Foto: Gou Yige/AFP/Getty Images)


Kinas internetcensur är välkänd och allestädes närvarande. Genom åren har regimen gett olika förklaringar till denna uppsjö av restriktioner. Bland dem finns faran med pornografi, hotet från västerländska influenser och risken för att den ”sociala harmonin” ska skadas.

Men nu har propagandamyndigheterna kommit på ytterligare en anledning: Kinesiska internetanvändare är helt enkelt inte tillräckligt smarta.

Den 28 januari kom en rapport från partiets avdelning för internetkontroll, Kinas cyberrymdadministration, som sade att kinesiska internetanvändare har stora problem att bedöma information.

Artikeln baserades på en undersökning av 35 880 internetanvändare som gjorts av KdNet Data Research Center, ett institut som drivs av den statsägda tidningen Southern Metropolis Daily.

Undersökningen inriktades på internetanvändares förmåga på tre områden: ”kritisk förståelse”, ”att använda nya medier” och att ”kommunicera med hjälp av nya medier”.

Deltagarna bedömdes enligt en skala från 0 till 5. Medelresultatet höll sig runt 3+ och ”kritisk förståelse” fick det lägsta medelresultatet med betyget 3,42.

Men ”kritisk förståelse” i det här fallet är kanske inte riktigt vad man tror.

Termen tycks anspela på förmågan att kritiskt värdera och bedöma information, bevis och argument – men i förklaringen på den officiella hemsidan står det att det handlar om ”att ha kännedom om vad för sorts innehåll som kan finnas i onlinemedier och vilka regler och bestämmelser som gäller i hela onlinemedieindustrin”.

He Lingnan, föreläsare vid Sun Yat-Sen universitetet i Guangdong provinsen i södra Kina är en av dem som ligger bakom undersökningen, och han citeras i texten: ”Regeringen bör ägna  större uppmärksamhet åt den allt aktuellare frågan om internetbeteende” menar han, och dessutom bör det finnas ”policys och institutionellt stöd, och särskilda utbildningar för att uppmuntra till förbättringar i internetbeteendet”.

Det framgår inte om det är cyberrymdadministrationen som ska ”utbilda” användarna i deras internetbeteende och förståelse av lagen.

En internetanvändare i Peking skrev en kommentar på nyhetsportalen Sina, där undersökningen publicerades: ”Enligt den kinesiska regimens normer skulle kvaliteten på internetanvändarna vara högre ju mer de hyllade regeringen.”

Kina sämst i klassen när det gäller frihet på internet