Kinas hemliga statliga organhandel (Video)
Operationsinstrument som används under en njurtransplantation. (Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Det har kallats ”avskyvärt” och ”ett brott mot mänskligheten”. Anklagelser om organskörd från levande personer i Kina började dyka upp 2006. Sedan dess har bevis hopat sig som tyder på att dessa anklagelser stämmer och dessutom är värre än man först trott.

Samvetsfångar, särskilt Falun Gong-utövare, dödas för sina organs skull. 

Från 1999 ökade antalet transplantationscentra i Kina med 300 procent på bara åtta år, trots att Kina inte har något fungerande nationellt organdonationssystem. 1999 var året som den kinesiska regimen började förfölja utövare av den andliga metoden Falun Gong. Hundratusentals skickades till arbetsläger och många sågs aldrig igen.

Transplantationsteknik har utvecklats för att rädda liv. Men i Kina dödas oskyldiga människor för sina organ, så att man kan tjäna pengar på dem. 

Läkare, ledamöter av den amerikanska kongressen, politiker från olika länder, människorättsadvokater, journalister och människor från hela världen försöker nu väcka uppmärksamhet om organstölderna, som delvis har dokumenterats i boken ”State Organs: Transplant Abuse in China”.

Det finns en petition på nätet för att stoppa organstölderna i Kina, Doctors Against Forced Organ Harvesting har tagit initiativ till den. Petitionen finns här.