Kinas "gråa" ekonomi synad


Ledande ekonomer rapporterade nyligen att Kinas ”gråa” ekonomi kan motsvara 30 procent av landets BNP. Med grå ekonomi avses de inkomster som ligger utanför officiell affärsverksamhet och kommer från tveksamma eller rentav illegala källor.

I början av juni publicerade ett team lett av Wang Xiaolu, som är biträdande chef på National Economics Researsch Institute i Peking, en rapport om Kinas gråa inkomster. Där visas att 80 procent av kinas totala grå inkomster tjänas av de 20 procent av befolkningen som har högst inkomster totalt sett.

Vidare konstaterades att stadsbefolkningens grå inkomster, som alltså inte syns i officiell statistik, uppgick till 9,26 biljoner yuan år 2008, vilket var ungefär 30 procent av landets BNP det året.

Wang och hans team fann också att de rapporterade årslönerna bland kommunistpartiets ämbetsmän inte var särskilt höga, men att summan av deras gråa inkomster kan vara betydligt större. Deras gråa inkomster, som därmed även undgår skatt, kan komma från mutor, förskingrade medel eller i form av tjänster från företag och industrier.

Experter menar att den här forskningen trampar på en öm tå för kommunistpartiet.

Kinas nationella statistikmyndigheter publicerade tre artiklar förra månaden i en sällsynt samlad attack för att tillbakavisa dessa siffror om den enorma grå ekonomin.

I artiklarna hävdas att Wangs beräkningar var problematiska och att det han kallar gråa inkomster i själva verket var legitima inkomster. Vidare skrevs att ”eftersom källorna till gråa inkomster är extremt komplicerade och väl dolda är det svårt att få fram bra information, oavsett vem som gör den statistiska forskningen.”

2007 kom Wangs teams första rapport om Kinas gråa ekonomi, där man dokumenterade att den motsvarade sammanlagt 4,85 biljoner yuan år 2005. Wang utökade sitt statistiska urval denna gång och fann att de gråa inkomsterna växt snabbare än den officiella kinesiska tillväxten under de senaste tre åren.

Det här kan bero på en ökande inkomstklyfta bland kineser, eftersom de gråa inkomsterna bara rör rika personer och regeringstjänstemän.

Som en kontrast tycks genomsnittsinkomsten för arbetarklassen minska. I mars publicerade Kinas enda lagliga, statsstyrda ”fackförening” en rapport där man avslöjade att 20 procent av kinesiska anställda inte fått någon löneförhöjning alls under de senaste fem åren.

– Kinas inkomstklyfta, utbytet av pengar mot makt, inflationen och det allvarliga glappet mellan huspriser och inkomster kan de flesta kineser och de som vet något om Kina vittna om, sade Ding Xueliang, professor vid Hong Kong School of Humanities and Social Science till VOA News.

Ding sade att Wang använder modern samhällsvetenskap för att samla in ett dataurval från stora folkmängder, och att det statistiskt fångar in den känsla av ojämn fördelning av rikedomar och gråa inkomster som är förhärskande bland vanligt folk.

– Det är ett utmanande ämne. Många människor, däribland jag själv, har försökt samla in data om gråa inkomster, men inte lyckats ta vår forskning vidare. Wangs research är ett genombrott här i Kina.

Ding menade att Wangs forskning är oberoende av de kinesiska myndigheternas statistik. Att statistikbyrån publicerade artiklar för att försöka motbevisa honom tycks indikera att hans reslutat har ett värde.

– Man måste använda en mycket stort och detaljerat underbyggd siffra för att stödja en sån här tanke, men den här siffran är så enorm att den skrämt folk. 30 procent av Kinas BNP, den väldiga, brutala och sensationella påverkan detta har kan inte tolereras av de som har makt och tillhör de berörda intressegrupperna. Därför gör man allt för att få det att se bättre ut.

– Det kinesiska folket såväl som vetenskapsmän och regeringstjänstemän som har hög social status känner alla till att Kinas statistik är bland världens mest opålitliga, tillade Ding.

Kinas premiärminister wen Jiabao sade i en arbetsrapport för folkkongressen i mars att man ska ”Slå till bestämt och slå ner på illegala inkomster, reglera den gråa ekonomin och gradvis forma en transparent, öppen, rättvis och rimlig inkomstfördelning samt vända trenden med en ökande inkomstklyfta.”

Det här var första gången gråa inkomster nämndes i någon av den kinesiska regeringens arbetsrapporter.

Vissa kommentatorer har sagt att alla åtgärder som syftar till att minska inkomstklyftorna i Kina kommer möta hårt motstånd från olika intressegrupper.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42626/