"Kinas Gestapo" försvagas ytterligare
Kinesisk paramilitär polis på vakt på Himmelska fridens torg. (Foto: Brun / AFP / Getty Images)


Positionen för den högste kinesiske ledaren för intern säkerhet, Zhou Yongkang, har ytterligare försvagats efter att Kinas högsta ledare stoppat en tio år gammal praxis som går ut på att polischefer också sitter som sekreterare i de lokala politisk-rättsliga utskotten.

Det politisk-rättsliga utskottet har styrts av Zhou sedan 2007, och under den tiden har organisationen utökat sin makt över den nationella säkerheten i Kina. I praktiken har det blivit en Gestapo-liknande organisation som opererar ovanför lagen.

När de här dubbla tjänsterna upphör försvagas Zhous grepp över landets inhemska beväpnade säkerhetsstyrkor. Hongkongbaserade Takungpao.com rapporterade den 3 juli att man i 23 provinser, städer och kommuner inte längre tillämpar dubbla poster av det här slaget.

Tidningen The Economist rapporterade att av de 30 utskotten på provinsnivå som utsetts hittills i år har bara 10 inkluderat den regionala polischefen, jämfört med 14 för mindre än fem år sedan.

”Den här förändringen gör att provinserna mer följer hur partiet gör centralt, och regeringen, där ministern för offentlig säkerhet, Meng Jianzhu, inte sitter i den 24 personer stora politbyrån, och inte heller i dess ständiga utskott”, står det i artikeln.

Modellen att tillåta dubbla poster startade år 2003 som ett led i att höja den politiska statusen för Byrån för offentlig säkerhet (Kinas inhemska polis). Det här var del av en bredare satsning med syfte att bredda politisk-rättsliga utskottets inflytande och makt, eftersom den gav utskottet bättre tillgång till polismakten. Tillsammans var det lättare för de två organen att strunta i lagen och genomföra hemliga aktiviteter.

Faran för den nuvarande ledningen i Kina med att politisk-rättsliga utskottet blivit allsmäktigt blev tydligt i februari, då en konspiration för att störta ledningen avslöjades av Wang Lijun, som tidigare var chef för staden Chongqings Byrå för offentlig säkerhet, under ett försök att hoppa av till USA:s konsulat i Chengdu. Wang avslöjade att Zhou Yongkang, och den nu sparkade partichefen i Chongqing, Bo Xilai, planerade att störta Xi Jinping, som förväntas bli nästa partiledare.

Sedan dess har partiledaren Hu Jintao, premiärminister Wen Jiabao, och Xi Jinping vidtagit en rad åtgärder för att försvaga politisk-rättsliga utskottet och Zhous makt i allmänhet, enligt Epoch Times kommentator Zhou Xiaohui. En av tankarna med att hålla utredningen mot Zhou Yongkang borta från offentligheten är att man ostört ska kunna återta kontrollen över militären och rensa ut personer som är lojala mot Zhou från det politisk-rättsliga utskottet, enligt Zhou Xiaohui.

I kinesiska medier har också de nya politiska vindarna märkts av.

Den 18 juni kritiserade Study Times (som ges ut av centralkommitténs partiskola under Xi Jinpings kontroll) det politisk-rättsliga utskottets hantering av Kinas stabilitet. Artikeln förde fram att kommunistpartiets ledning historiskt sett har styrts av politisk-rättsliga utskottet när det gällt samhällsfrågor. Artikeln menade att den nuvarande ledningen inte är representativ och inte stämmer in på den rollen.

Legal Daily, som är en av politisk-rättsliga utskottets tidningar, publicerade också en artikel den 25 juni, skriven av den tidigare vice justitieministern, She Mengxiao. Hon skrev om tiden under den förre chefen för politisk-rättsliga utskottet, Qiao Shi, och om vad Qiao åstadkommit när det gäller att föra Kinas rättssystem och demokratifunktioner framåt.

Artikeln citerade analytiker som tror att Qiao och Zhou har helt olika idéer när det gäller politisk-rättsliga utskottet. Många kineser tolkar det som att denna artikel, som publicerades i politisk-rättsliga utskottets egen tidning, är kritisk mot det nuvarande utskottet.

Kinaexperten Peter Mattis skrev i en artikel i The Diplomat den 29 juni, att ”den 18:e partikongressen i höst kan innebära att Zhous position nedgraderas för hans efterträdare (som troligen blir Meng Jianzhu), i ett skifte som också kan leda till ytterligare förändringar inom det ständiga utskottet.”

Zhou är medlem av Kinas mäktigaste organ, Politbyrån ständiga utskott, men det ryktas allmänt att han kommer att förlora den platsen under den 18:e partikongressen, samt att utskottets nio platser kommer att minskas till sju.

Inför den 18:e partikongressen har kommunistpartiet också rensat ut allt fler inom provinsernas rättsväsende och försvagat den kontroll som Zhous politisk-rättsliga utskott haft över rättssystemen i stort.

Under omflyttningarna i provinsernas egna ständiga utskott väljer man nu bort ledare för militären och politisk-rättsliga utskottet. I stället ges dessa positioner till de vice partisekreterarna eller vice borgmästarna i de olika städerna.

Politisk-rättsliga utskottet har överskridit sina befogenheter och gjort det svårt att styra landet, enligt kommentatorn Zhou Xiaohui. Om partiets generalsekreterare (för närvarande Hu Jintao) ska kunna få tillbaka kontrollen över upprätthållandet av ordningen måste Zhou Yongkang åtminstone petas ner ett steg, till den 25-30 man starka politbyrån, som är den näst högsta makten i Kinas politiska system, menar Zhou Xiaohui.

Zhou Xiaohui tycker att den senaste tidens utveckling i Kina visar att det är tydligt att Zhou har fallit, eftersom Hu tveklöst har tagit kontrollen över den 18:e partikongressen.

Översatt från engelska.