Kinas framtid börjar när partiet upphör
Falun Gong-utövare bär en banderoll som uppmärksammar att 119 miljoner kineser avsagt sig allt samröre med det kinesiska kommunistpartiet, vid en parad i Washington DC den 13 juli. (Foto: Edward Dai/The Epoch Times)


När en grupp människor ställer sig upp och helt enkelt säger ”nej” till att bli förtryckta, hur påverkar det ett land som länge styrts av en auktoritär kommunistregim?

– Det har en enorm påverkan, säger Tang Baiqiao, erfaren kinesisk demokratiaktivist.

Tang Baiqiao var studentledare i den rörelse som 1989 protesterade på Himmelska fridens torg och har varit aktiv alltsedan dess.

Det har skett en förändring på senare år, orsakat av en rörelse som startades av utövare av Falun Gong, en andlig metod som förföljts i Kina sedan 1999. Rörelsen heter på kinesiska Tuidang, vilket översätts med ”Lämna partiet”

– Förr ville folk förändra särskilda delar av kommunistpartiets politik. Nu är det annorlunda. Nu vill man att det bara ska ge sig av, lämna ifrån sig makten. Tuidang visar folk ett mycket bra sätt att göra saker. Det är en form av motstånd med ickevåld, säger Tang.

Tuidanrörelsen startade i slutet av år 2004, efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, först i form av en serie redaktionella artiklar, sedan i bokform.

De som ansluter sig till Tuidang kan använda sina riktiga namn eller pseudonym, för att deklarera att de tar avstånd från det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Ofta är de som skriver under inte partimedlemmar formellt sett, men de kan likafullt skriva in sina namn bland de andra avståndstagarna. Nästan alla kineser födda efter 1949 anslöts till partiets barn- och ungdomsorganisationer, kommunistiska massorganisationer som sprider partiets dogmer i samhället. Tuidang uppmanar det kinesiska folket att bryta dessa förbindelser.

Enligt det Globala centret för att lämna det kinesiska kommunistpartiet har mer än 120 miljoner personer nu avsagt sig samröret med partiet.

– Tuidang handlar om att inte samarbeta med och att göra motstånd mot partiets våldsamma styre. Gandhis motståndsrörelse byggde på ickevåld och ickesamarbete. Det är precis vad Tuidang är för Kina. Väldigt många dissidentgrupper i Kina har samarbetat med partiet. Tuidang är den första rörelse som på ett grundläggande plan förändrat hur folk ser på sin relation till partiet och fick dem att fullständigt klippa alla band med det, säger Tang Baiqiao.

Tang tror att detta så småningom leder till att Kina demokratiseras.

Idén till Tuidangrörelsen föddes ur de förfölja Falun Gong-utövarnas aktivism; enligt många dissidenter är det en form av motstånd man aldrig tidigare skådat i Kina.

– Under hela den våldsamma totalitära kommunisttiden har det kommit våg efter våg av galna förföljelser och attacker, men det har aldrig funnits en organisation eller grupp som öppet stått upp och skyddat sina lagliga rättigheter, sade Guo Guoting, exilkinesisk människorättsadvokat nu boende i Kanada, i en tidigare intervju.

– När Falun Gong började göra det här blev alla kineser tagna på sängen, sade han.

Det har varit en process, en anmärkningsvärt seg process, där de skyddat rätten till sin tro, ett uppvisande av uthållighet och okuvlighet, sade han.

Guo Guoting sade Falun Gong står för den kinesiska motsvarigheten till Martin Luther Kings och Gandhis fredliga motstånd.


En kvinna klipper sina band till det kinesiska kommunistpartiet, i ett bås i närheten av ett intensivt turiststråk i Hongkong, år 2011. (Foto: Li Zhen/The Epoch Times)

En kvinna klipper sina band till det kinesiska kommunistpartiet, i ett bås i närheten av ett intensivt turiststråk i Hongkong, år 2011. (Foto: Li Zhen/The Epoch Times)

– Jag menar att det har visat varje sektor av det kinesiska samhället på en mycket meningsfull och effektiv metod, fredligt vädjande och protest, fredligt ickesamarbete.

Till skillnad från tidigare motståndsrörelser har Falun Gong-utövarna med hjälp av internet och orädda frivilliga i varje by och stad lyckats sprida budskapet om Tuidang till stora delar av landet.

– I Kina har praktiskt taget alla läst eller åtminstone hört talas om de Nio kommentarerna, sade Tang.

Nio kommentarer är den första antikommunistiska litteratur som blivit en del av diskursen som försöker förstå hur det kinesiska folket förhåller sig till det kinesiska kommunistpartiet. De har haft en avgörande men osynlig betydelse och blivit en slags underström som berättar för kineserna om framtiden för Kina och för kommunistpartiet, menar dissidenter.

Folket i Tuidangrörelsen ser det som två motsatser: Kinas framtid börjar när partiet upphör.

Tuidangrörelsen står för den mest ansvarsfulla form av medborgerlig medvetenhet som är möjlig i Kina vid denna tidpunkt, anser Tang Baiqiao.

– Den största och godaste medborgerliga handling det kinesiska folket kan göra nu är att göra sig av med partiet. Det är större än att skydda Falun Gong-utövares rättigheter, det är för allas skull: offer för massakern på Himmelska fridens torg, tibetanska buddister, underjordiska kristna; förföljelserna av alla dessa grupper kommer att upphöra, säger Tang.

– Att avsluta partiets diktatur är det bästa sättet att skapa rättvisa i det kinesiska samhället, eftersom partiet är den största källan till orättvisa i det kinesiska samhället. Tuidang syftar till att i grunden lösa detta problem. Detta är vägen till Kinas framtid, och Tuidangs bidrag till den är det största.

När medvetenheten om att det inte finns något hopp om förändring hos det kinesiska kommunistpartiet tränger in och accepteras får den långtgående konsekvenser. Slutligen betyder det att det kinesiska folket är mer villigt att stå upp för sina rättigheter och göra motstånd mot regimen.

Bybor har motsatt sig partiet i fråga om Falun Gong vid en serie händelser de senaste åren. Detta beror i hög grad på att många kineser har accepterat idéerna bakom Tuidang.

Antalet massprotester mot kommunistpartiet har också ökat dramatiskt under åren som Tuidang spridits. Det beror i stor utsträckning på de allt fler tvångsrivningarna av hem på landsbygden under perioden, och dissidenter säger att tankarna bakom Tuidang har gett människor större mod att genomföra sådana protester.


Tang Baiqiao, framstående kinesisk dissident, talar vid ett Tuidanmöte i Brooklyn, New York, den 27 mars 2011. Tillsammans med andra som stödjer Tuidanrörelsen firade han den stora våg av kineser som lämnat kommunistpartiet. (Foto: Edward Dai/The Epoch Times)

Tang Baiqiao, framstående kinesisk dissident, talar vid ett Tuidanmöte i Brooklyn, New York, den 27 mars 2011. Tillsammans med andra som stödjer Tuidanrörelsen firade han den stora våg av kineser som lämnat kommunistpartiet. (Foto: Edward Dai/The Epoch Times)

Det finns en känsla av att den politiska förändringen borde ha skett för länge sedan, och det räcker inte med några justeringar här och där.

Zhong Weiguang menar att det har skett en utveckling av Falun Gong-utövarnas aktivism, som gett sig till känna till samhället i allmänhet.

– De gick från att helt enkelt berätta sanningen [om förföljelsen och Falun Gong] till att skydda sina rättigheter, till Tuidang.

Idén om att lämna partiet blev en logisk och oundviklig följd.

I takt med att fler människor har insett att det är nödvändigt för Kinas framtid att man blir av med partiet, framstår Tuidang som det lämpligaste och kraftfullaste verktyg för det.

– I Kina har vi berättelsen om Chubawang som slogs mot Liu Bang och Xiang Yu under Handynastin. Till slut var Xiang Yu fast, men vägrade ge upp. Så vad skulle de göra? Liu Bang fick en idé: han grupperade alla sina soldater så att de omringade Chubawangs trupper och sjöng sånger från soldaternas hemstäder. Sedan hade de ingen motivation att slåss längre. Trupperna smälte helt enkelt bort, sade Zhong.

I Kina kallar vi det att ”fienderna kommer från alla håll”. Nu är kommunistpartiet i den situationen. Det beror på effekterna av Nio kommentarer och Tuidang.

Nio kommentarer och Tuidang stärker övertygelsen hos de vanliga kineserna om att partiet helt enkelt måste bort. Det försäkrar dem samtidigt om att Kina inte faller ner i kaos när det sker.

En serie händelser under 2011 och 2012 illustrerar den omedelbara betydelsen av Tuidanrörelsen och Falun Gong-utövares ansträngningar med att förklara sig själva och förföljelsen, för det kinesiska folket.

Amnesty Internationel dokumenterade ett fall där 2 300 bybor i närheten av Tianjin skrev sina namn på en petition för Falun Gong-utövaren Zhou Xiangyangs skull. Zhous hustru, Li Shanshan, reste runt till byarna och förklarade hur de träffades och om partiets obarmhärtiga förföljelse av hennes make. Hon övertygade dem på så vis att skriva på med sina namn, vilket innebar att de utsatte sig för en personlig risk.

En nästan identisk händelse inträffade i byn Zhouguantun i Hebeiprovinsen, där 300 hushåll skrev under en petition som krävde frisläppandet av Wang Xiaodong, en lokal Falun Gong-utövare och skollärare. Påtryckningen ledde till att riksåklagaren, som normalt skulle medverkat i förföljelsen, skickade tillbaka petitionen till de lokala partibossarna. Dessa utkrävde dock sin hämnd: Byborna tvingades avsvära sig stödet för Wang medan säkerhetspersonal spelade in det hela med videokameror.

I nordöstra Kina skrev 1500 bybor på en petition som krävde att myndigheterna utredde ett fall där en Falun Gong-utövare verkade ha blivit slagen till döds i fångenskap. Qin Rongqian, dotter till den döde, samlade in namnen under flera månader.

Översatt från engelska.