Kinas förre säkerhetschef Zhou Yongkang utesluts ur partiet
Zhou Yongkang, före detta medlem av politbyråns ständiga utskott, deltar i öppnandet av nationella folkkongressen i Peking den 5 mars, 2012. (Liu Jin/AFP/Getty Images)


Vid midnatt den 5 december meddelade den kinesiska regimens mediaspråkrör, nyhetsbyrån Xinhua, att Zhou Yongkang utesluts ut Kinesiska kommunistpartiet för en lång rad brott. Zhou, som tidigare satt i politbyråns ständiga utskott, en grupp på en handfull män som i praktiken styr Kina, var även chef för Kinas inhemska säkerhet, och en av landets mest fruktade och mäktiga personer.

Enligt Xinhua har Zhou ”gravt förbrutit sig mot partidisciplinen”, ett uttryck som kan betyda kriminella handlingar, såväl som diverse omoraliska beteenden.

Meddelandet om att Zhou ska uteslutas från partiet kommer precis fyra månader efter att det meddelades att han utreddes, den 29 juli. Det meddelandet kom i sin tur efter nästan två år av spekulationer och förväntningar på att partiets generalsekreterare Xi Jinping hade honom i sikte. Zhou var allierad med den numera uteslutne och fängslade politbyråmedlemmen Bo Xilai, och de två påstås ha planerat en kupp mot Xi under ledarskapsskiftet inom partiet i slutet av 2012.

Uteslutandet av Zhou från partiet banar också väg för ett överlämnande till det juridiska systemet, som kommer att iscensätta en skådeprocess för att försöka demonstrera att till och med utrensade partitjänstemän får något slags tillstymmelse till rättsprocess i Kina.

Mindre än en timme efter meddelandet meddelade partiets högsta åklagarmyndighet att man redan hade gripit Zhou Yongkang och dragit i gång en utredning angående anklagelserna mot honom.

Lång förbrytelselista

Listan över Zhous förbrytelser som Xinhua publicerade var särskilt lång. Enligt den ska Zhou bland annat ha ägnat sig åt storskalig förskingring, ibland med hjälp av familjemedlemmar, missbrukat sin makt för att ge andra förmåner, tagit emot enorma mutor och haft åtskilliga utomäktenskapliga affärer. Utredningen mot Zhou har också gett ledtrådar till andra partitjänstemäns brott, enligt Xinhua.

”Zhou Yongkangs handlingar bryter fullständigt mot partiets principer och karaktär, bryter allvarligt mot partidisciplinen, har skadat partiets rykte svårt, och har haft ett extremt dåligt inflytande på partiets verksamheter och folk i allmänhet”, stod det vidare i meddelandet.

Politbyråns nuvarande ständiga utskott, som inkluderar partichefen Xi Jinping, ska ha lyssnat till en preliminär rapport om Zhous brott, förberedd av den centrala kommissionen för disciplininspektion, som är partiets interna utredningsorgan och antikorruptionsbyrå redan den 1 december 2013. Efter det ska hela politbyrån ha fått höra rapporten, och därefter inleddes den formella utredningen mot Zhou, enligt den officiella versionen.

Oväntad punkt

Många av punkterna på listan är normalt beteende för korrupta tjänstemän, och en så omfattande anklagelselista torde inte förvåna någon när det gäller Zhous inflytande och ställning. En punkt var dock något ovanlig: ”Avslöjande av partihemligheter och statliga hemligheter”

Det finns inga konkreta omnämnanden av vad det är för hemligheter som Zhou ska ha avslöjat, eller till vem. Tidigare i år antydde veteranjournalisten Gao Yu, som nyligen släpptes ur fängelse, att Zhou kan ha varit inblandad i en informationsläcka om Xi Jinpings familjeförmögenhet under den tid då Xi fortfarande var vice ordförande för partiet. Dessa uppgifter publicerades senare i Bloomberg News, men reportern som arbetade med det och som numera jobbar för New York Times, har förnekat att så var fallet.

Det finns dock ingen tvekan om att Zhou, som satt högst upp i partiets säkerhetsapparat, skulle ha suttit på den mest känsliga information om partiet och dess inre angelägenheter.

Gao Yu skrev: ”Ett brott med Zhou Yongkang, som har alla hemligheter i sina händer, skulle totalt förändra situationen. Om Xi Jinping ska kunna montera ner Zhou Yongkangs komplexa nätverk måste han ha samma beslutsamhet som man tog sig an ’De fyras gäng’ med, eller som Mao Zedong hade när han eliminerade Lin Bao.”

”De fyras gäng” var en politisk fraktion som fick skulden för kulturrevolutionen efter att de rensats ut ur partiet.

Gao Yu fortsatte: ”Den dag då Xi lyckas fälla Zhou kommer att vara den dag då han på allvar har tagit kontroll över partiet och konsoliderat sin makt.”