Kinas förra propagandachef kan bli måltavla för korruptionsutredning
Li Changchun, tidigare medlem i politbyråns ständiga utskott, gäspar under ett öppningsmöte i Nationella folkkongressen i Folkets stora sal, Peking, den 5 mars 2012. Statliga medier har nyligen rapporterat om Li och hans familj och det ryktas att han kommer bli måltavla för korruptionsutredning. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Den tidigare medlemmen av politbyråns ständiga utskott, Li Changchun, och hans familj har figurerat mycket i kinesiska medier den senaste tiden. Det här kan mycket väl signalera att den tidigare propagandachefen kommer att bli måltavla för korruptionsutredning.

Högt uppsatta tjänstemän i det kinesiska kommunistpartiet och deras familjer är en oåtkomlig elit. Att publicera eller diskutera deras förmögenhet och affärsuppgörelser är ett strängt tabubelagt ämne, så vida inte de politiska vindarna ändrar riktning.

Nyligen har en mängd artiklar om Li Changchuns familj dykt upp i media, vilket antyder att han nu kan bli måltavla för en utredning av den centrala kommissionen för disciplininspektion.

Om det blir så kommer han att klassificeras som en ”tiger”, en mycket högt rankad tjänsteman. Li blev medlem av politbyrån 1997. Under 1998 blev han, eftersom han stod Jiang Zemin nära, skickad för att styra Guangdongprovinsen, där han kontrollerade lokala partifalanger åt Jiang. Under sin tid där genomförde han också nitiskt förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Partiets ledare, Jiang Zemin, hade satt igång en kampanj för att utplåna Falun Gong på grund av rädsla för metodens popularitet och att det kinesiska folket tagit till sig dess traditionella moralundervisning.

År 2002 vid kommunistpartiets 16:e nationella kongress blev Li medlem av politbyråns ständiga utskott, ett elitorgan som i praktiken styr partiet. Li blev ansvarig för propaganda och ideologi.

Som propandachef arbetade Li intimt med politisk-rättsliga utskottet, som leddes av Zhou Yongkang, i förföljelsen av Falun Gong. Li använde sin makt över Kinas medier för att skapa en atmosfär av hat kring Falun Gong-utövare.

Ett fåtal tjänstemän i regimen har stämts i västerländska domstolar för sina roller i förföljelsen. Li Changchun är en av dem.

Li använde också mycket pengar för att sprida kommunistpartiets propaganda utanför Kina; han försökte etablera Kinas mjuka makt och motarbeta universella värderingar, såsom mänskliga rättigheter och demokrati.

Han siktade in sig på att påverka och kontrollera den allmänna opinionen bland kinesiska grupper utomlands och besegra oberoende kinesisk-språkiga medier, för att ersätta deras ocensurerade nyheter med kinesisk kommunistpartikultur.

Li Changchun är ökänd för sin roll i censuren av Google i Kina.

Enligt grundaren och vd:n för Google China, Kaifu Lee, upptäckte Li en gång att Googles globala hemsida inte var censurerad. När han sökte på sitt namn fann han en mängd osmickrande information om sig själv.

Li blev ursinnig och bestämde sig för att stämpla Google som en olaglig hemsida. Han sade till finans-, propaganda- och utbildningsministeriet att skriva en rapport om Google, för att kräva att Google skulle stoppa sina ”olagliga aktiviteter”, och blockera google.com.

När Li var partisekreterare i Henanprovinsen bröt en aidsepidemi ut som orsakades av infekterade blodtransfusioner.

Regeringen ledde en kampanj som fick över 1,4 miljoner människor i Henanprovinsen, mestadels bönder, att bli rika på att sälja sitt eget blod. De kunde få 50 yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) varje gång de donerade blod.

Över en miljon människor smittades med hiv och tiotusentals människor dog. Li Changchun och andra ansvariga tjänstemän mörkade och blockerade informationen från att nå ut till allmänheten.

Den här artikeln har publicerats tidigare i China Gaze.

Översatt från engelska.