Kinas forntida skulpturer på väg att försvinna
Turister samlas för att beundra Longmengrottornas buddhaskulpturer. Longmengrottorna i Henanprovinsen är en av platserna i Kina som står med på UNESCO:s världsarvslista. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)


Kinesiska fonlämningsexperter säger att statyerna på tre av Kinas mest berömda platser för buddha-statyer, däribland Longmengrottorna (Drakportens grottor) i Luoyang, Yunganggrottorna i Datong och Mogaogrottorna i Dunhuang, har blivit alltmer förstörda av regn och erosion.

För en del skulpturer har det gått så långt att en lätt beröring med fingret kan få ytan på stenen att falla av. Många statyer har förändrats bortom igenkännlighet – ansiktsdragen har blivit förvrängda och en del har förlorat sina kroppsdelar eller fått märken från vattenerosion. Enligt experterna beror förstörelsen på en lång tids gradvis kemisk reaktion mellan vatten och kalkstenen.

Beijing Youth Daily publicerade den 27 augusti en rapport som i detalj beskrev grottornas nuvarande situation. Enligt rapporten konstruerades Yunganggrottorna för 1500 år sedan i ett område som är utgrävt längs ett berg och sträcker sig en kilometer från öst till väst. I grottorna finns över 51 000 buddha-statyer av vilka den största är 17 meter hög och den minsta endast några centimeter. Statyerna är alla unika och har många olika utseenden. I december 2001 lades Yunganggrottorna till på listan över världsarv av FN:s organisation för utbildning, forskning och kultur (UNESCO).

– Longmengrottorna är skapade
av kalksten som löses upp av vatten. Trots att sprickor i stenen ursprungligen gjorde det enklare att karva ut statyerna, har dessa sprickor nu låtit vatten läcka in i statyerna vilket har lett till erosion, förklarar Chen Jianping, medlem vid konservationsinstitutet vid Longmenakademin.

Bilderna i Mogaogrottorna i Dunhuang, även de en världsarvsplats, har också lidit en geologisk katastrof. Av alla grottor i Mogao har grottan som kallas nummer 85 fått de värsta väderåkommorna. Sedan 1989 har Dunhuangakademin och USA:s konservationsinstitut Getty samarbetat för att renovera grottan.

Översatt från engelska


Turister besöker Longmengrottornas buddha-statyer. Förstörelsen av den vänstra statyn syns mycket tydligt. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

Turister besöker Longmengrottornas buddha-statyer. Förstörelsen av den vänstra statyn syns mycket tydligt. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)