Kinas export har sjunkit kraftigt under 2009
En arbetare sover på säckar med varor som skall exporteras i Peking den 14 oktober. (Foto: Peter Parks/AFP)


En rapport från den allmänna tulladministrationen i Kina den 14 oktober visar en kraftig nedgång på exportsidan.

Enligt rapporten har det totala värdet av Kinas import och export för de första tre kvartalen av 2009 gått ner med 20,9 procent till 1,6 biljoner dollar jämfört med samma period 2008.

Värdet på exporten gick ner 21,3 procent till 846,6 miljarder dollar. Värdet på import föll med 20,4 procent till 711,2 miljarder. Det sammanlagda överskottet i handelsbalansen gick ner med 26 procent till 135,5 miljarder dollar.

Jämfört med september 2008 gick det sammanlagda värdet på import och export för september 2009 ner med 10,1 procent. Exporten gick ner med 15,2 procent och importen med 3,5 procent.

Statistiken visar att Kinas största handelspartner för närvarande är EU, därmed hamnar USA på andra plats och Japan på tredje.

Handeln med dessa partners har dock råkat ut för en rejäl nedgång jämfört med samma period förra året. Handeln med Japan gick ner med 20 procent, handeln med EU med 19,4 procent och handeln med USA med 15,8 procent.

Tullrapporten visar även att nedgången var mindre när det gäller export av arbetskraftsintensiva produkter. Exporten av kläder och accessoarer gick ner med 10,2 procent jämfört med förra året, till 78,5 miljarder. Exporten av elektromekaniska produkter gick ner med 19,6 procent till 496,4 miljarder.

Kina importerade 150 miljoner ton råolja, en ökning med 8,2 procent; 32,4 miljoner ton sojabönor, en ökning med 12,8 procent samt 13,4 miljoner ton stål, en ökning med 8,6 procent. Importen av fordon gick ner med 16,8 procent till 257 000 importerade bilar.

Statistik som släppts av byrån för rättvis handel och export vid Kinas handelsministerium visar att 19 länder och regioner drog igång sammanlagt 88 undersökningar gällande handelsförfaranden med Kina under de första tre kvartalen av 2009.

Enligt tidningen Shanghai Evening Post har Kina varit det vanligaste målet för antidumpningsutredningar under de senaste 14 åren. Mellan 2005 och 2008 var landet även det vanligaste målet för undersökningar och otillbörliga subventioner, rapporterade tidningen.

Shihua Financial Information, som förser med finansiell information, kommenterade att eftersom Kinas handel med andra länder har genomgått en snabb utveckling och Kinas ekonomiska utveckling är kraftigt beroende av export, så är den handelsprotektionism som andra länder bedriver gentemot Kina inte bra när det gäller att få upp den kinesiska exporten igen.

Handelsprotektionismen kommer utgöra en stor risk för Kinas framtida ekonomiska utveckling och tillväxt. Följaktligen kommer det ha en negativ effekt på bland annat sysselsättningen, utvecklingen av vissa relaterade industrier, inkomster och regeringens skatteintäkter.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24095/