Kinas EU-investering är politiskt laddat, säger experter
Kinas premiärminister, Wen Jiabao, håller tal vid World Economic Forum i staden Dalian, Liaoningprovinsen, Kina, den 14 september. (Foto: STR/Getty Images)


Kinas premiärminister sade i onsdags att Kina vill investera ytterligare i EU och begär att EU i gengäld erkänner Kinas marknadsekonomiska status.

USA och Europa har hittills vägrat att erkänna Kina som en fullständig marknadsekonomi, sade Xia Ming, professor i statsvetenskap vid City University of New York (CUNY).

– I Kinas marknadsekonomi lägger sig staten i den fria marknaden som till exempel subventioner från staten, politiska åtgärder som skyddar marknaden eller ökade tullavgifter på europeiska importprodukter. Europa tar ofta till antidumpningsåtgärder på grund av Kinas ekonomiska inblandning.

Som respons till Wens tal vid World Economic Forum i onsdags säger ekonomiska experter att regimens investeringar i EU är relaterat till dess politiska och strategiska intentioner och att Kinas strikta kontroll över dess egen ekonomi kan avskräcka EU från att acceptera några avtal.

Pekingbaserade tidningen Caijing citerar Zhang Xiaoqiang, vice ordförande för Kinas nationella utvecklings- och reformkommission, som säger att Kina är villig att ge en hand till några länder som står inför nationella skuldrisker genom att köpa upp en del av deras statsskuld, men att Kina har ytterligare hopp om att vända statsskulder till lönsamma investeringar. Han nämnde inte någonting mer om Kinas konkreta planer på att köpa upp fler europeiska statsskulder.

Xia sade att Kina har dolda politiska intentioner när man går ut med information om att köpa upp fler europeiska skuldsedlar.

– Grekland har en viktig strategisk roll i Medelhavsområdet vad gäller politik, ekonomi och dess militärpostering. Som EU-medlem har Grekland tillgång till eurozonen och är också medlem i NATO, sade Xia.

– Grekland gränsar till flera länder på Balkanhalvön och det är nära till Mellanöstern och västra Europa. Många verksamheter som har stor strategisk vikt, som samarbete mellan flygvapnet och flottan, har satts igång där. Dessutom kan människo- och narkotikasmugglare nå Balkanhalvön via Grekland och in till Europa.

Xia sade att det är samma sak med Italien som har till och med större betydelse än Grekland.

– Om Kina har tillgång till Italien får det en betydande strategisk vikt. Den kinesiska regimen vill ha tillgång till och påverka västländer med hopp om att länder i eurozonen kommer att stöta bort USA för att ytterligare försvaga USA:s globala påverkan.

Den kinesiska regimen subventionerar företagen i sitt land, vilket försvagar utländska företag, sade Xia. Som ett exempel på detta tar han upp konkurser av flera Kaliforniens solenergiföretag. På grund av den kinesiska regimens subventioner och billiga arbetskraft, blev det svårt för Solyndra att hävda sig på marknaden och begärde sig i konkurs den 31 augusti.

Xia sade också att några av Kinas utländska investeringar i själva verket kontrolleras av staten där regimen eller statsägda företag ger ekonomiskt tillskott.

– Trots att Kina vill ha “dollardiplomati” är det fortfarande mycket svårt för regimen att få dess marknadsekonomiska status erkänd.

Frank Xie, doktorand i marknadsekonomi vid University of South Carolina Aiken, säger att Kina köpte upp Portugals och Irlands statsskulder 2009 så att man kunde bedriva lobbyverksamhet mot EU för att erkänna Kinas marknadsekonomiska status.

– Kina försöker få EU att häva vapenembargot mot Kina och man har för avsikt att köpa högteknologiska vapen från Europa för att kunna utgöra ett hot mot Taiwan, Sydkinesiska havet och Guam och man vill kunna påverka starkare globalt. Med dessa intentioner i åtanke blir det lättare för Europa att inte samtycka till Kinas förslag, sade Xie.

Översatt från engelska

Kinesisk originalartikel