Kinas entreprenörer behöver ”en inre värld”, menar ekonomiprofessor
Xu Xiaonian är professor i ekonomi och finans vid China-Europe International Business School. Här deltar han i World Economic Forum in Davos, Switzerland, on Jan. 23, 2013


Redaktörens anmärkning: Det här är ett förkortad och översatt föredrag som hölls på 2015 års Ruyi China Fashion Forum, som ger inblick i kinesiska företagares tänkesätt och den förändring de står inför. Xu Xiaonian är professor i ekonomi och finans vid China-Europe International Business School.

I och med att Kinas ekonomi stannar av, behöver kinesiska företagare akut hitta nya affärsmodeller. Det här innebär att man måste tänka mer kreativt och gå från imitation till innovation.

Kinas ekonomi behöver gå in i en period av medelsnabb tillväxt, eller medel-till-snabb tillväxt. Det finns olika förståelser av den här nya normen. Min förståelse av den nya normen är denna: för det första sätter regeringen inte längre ett mål som innebär hög ekonomisk tillväxt; för det andra använder regeringen inte expansiva ekonomiska och penningpolitiska åtgärder för att upprätthålla vissa tillväxtmål; för det tredje, vinsterna ska komma genom reformer.

Nytt tänkesätt

Vi borde insistera på ett nytt tänkesätt i den här nya normen. Ekonomisk tillväxt bygger inte på efterfrågan. Ekonomisk tillväxt bygger på att skapa värde. Efterfrågan konsumerar värde. Det skapar inte värde. Vi borde fokusera våra studier och vår politik på tillgång. Företag måste anpassa sig till denna nya norm.

Många entreprenörer har sagt till mig att de vet att affärerna kommer att dö ut om en förändring inte sker, men även att de kommer att dö ut som ett resultat av förändringen! Varför finns den här oron och den här mentaliteten? Det kommer från trögheten i vårt traditionella sätt att göra affärer. Tidigare har det funnits två förutsättningar för framgång: en omättad marknad och långsiktiga billiga resurser, som mark, arbetskraft och kapital. Men den här eran håller på att ta slut, eller har redan tagit slut.

Konsumenterna väntar på att ni ska komma på nya produkter. Ett medelmåttigt företag genererar tillgång. Ett utmärkt företag genererar efterfrågan. Ni måste komma på nya produkter, nya teknologier och nya tjänster.

Varför har våra företag så stora svårigheter när det gäller kreativitet? Svårigheterna ligger inte hos de anställda, utan snarare hos företagen och entreprenörernas tänkesätt.

Väldigt länge har den opportunistiska affärsmodellen varit mycket populär. Det finns ett uttalande som sammanfattar det på ett levande sätt – till och med grisar kan flyga upp i luften med rätt vind! Det här är en typisk kinesisk opportunism! Mina studenter bad mig om min åsikt om det här uttalandet. Mitt svar är att om du lägger dig på en grisnivå, så har du och jag ingenting att tala med varandra om! Jack Ma, grundaren och ordföranden för [e-handelsjätten] Alibaba Group svarade på det här uttalandet: ”Vad händer när vindstöten lägger sig? Grisarna ramlar ner och dör.” Jag tror att vi först måste ändra vårt sätt att tänka och helt komma förbi det här opportunistiska tänkandet som affärsmodell.

Kreativitet och mening

Kinesiska företag ligger generellt sett klart efter utländska företag när det gäller mängden innovation och nivån på densamma. Våra företag imiterar varandra mycket. Varför ser man traditionell tillverkningsindustri sprida sig så mycket i Kina? Man kan hitta många stålstäder och cementstäder i Hebeiprovinsen och många väskstäder och skostäder i södra Kina. Den viktigaste orsaken är att de härmar varandra. Det kinesiska folket är bra på att imitera. När de väl lärt sig imitera är många företag redan i gång. Varför ligger vi efter när det gäller kreativitet, men är bra på imitation? Min personliga observation är att kinesiska entreprenörer saknar en inre värld. Om man vill att ens produkt ska ha unika drag måste man själv ha unika drag. Våra entreprenörer är svaga på det här området; våra personliga värderingar tenderar starkt mot likriktning.

Det verkar som om vi inte blir företagare för vår egen skull. I stället för att finna glädje i affärsprocessen och ge mervärde till kunderna, så gör vi affärer genom att följa stereotypa standarder: vinst, storlek, avkastning, antalet listade företag, egenkapital, vilka hus vi ska bo i, vilka bilar vi ska köra. Jag är absolut inte emot dessa värden. Men jag tror inte att det här är allt när det gäller personliga värderingar. Personliga värderingar kommer främst från ens hjärta. Mitt liv, de årtionden som Gud har givit mig, använde jag det väl? Lever jag ett meningsfullt liv? Affärsmän söker profit, så klart. Men somliga tar pengar som sitt yttersta mål, medan andra använder pengar som ett verktyg för att nå sina personliga mål.

Utländska entreprenörer, stora eller små, fokuserar på hur de ska driva sina företag väl, snarare än hur de ska göra dem stora. Ta Tyskland som exempel. Det finns många små- till medelstora företag där, som har allt från några dussin anställda till hundratusentals. De här företagen har verkat i hundratals år. De har fortfarande sin unika särprägel. Stora företag är beroende av dem.

Transformation och framgång

Så vad innebär framgång för en entreprenör? Finns det någon standard? Jag tror personligen inte att det finns någon standard. Framgång eller misslyckande beror på en själv. Under den nya normen måste våra företag transformeras. Entreprenörer behöver ändra på sitt tänkesätt, få bort det opportunistiska sättet att se på saker och etablera en egen inre värld. Bara när man har flyttat sina värderingar från externa till interna kriterier kommer man att kunna vara innovativ och skapa värde. Vinst är det naturliga resultatet av att skapa värde.

Vad innebär det att skapa värde? Till att börja med ger man marknaden en ny produkt eller tjänst som inte fanns förut. Innan Apple fanns det inga smartphones. Apple fick ut smartphonen på marknaden. Vidare måste man förse marknaden med existerande produkter och tjänster till lägre kostnader, hållbart lägre kostnader. Om man skapar värde kommer pengarna förr eller senare!

God affärsutveckling handlar inte bara om att kontrollera kostnader, eftersom man också måste kunna höja priserna. Det baseras på innovation, differentierade produkter och tjänster och differentierad teknologi. Differentierad teknologi, produkter och tjänster är vad som gör företagare differentierade.

Som vi alla vet har den kinesiska ekonomin gått in i en fas med en ny norm. Vi kan hjälpa företag att komma in i denna nya norm snabbare. Den nya normen baseras på forskning och kreativitet och är baserad på individuella värden.