Kinas ensambarn får det svårt att ta hand om sina föräldrar
Antalet pensionärer i Kina växer. Ett ungt par födda på 80-talet är nu typiskt den enda vårdgivaren som deras fyra åldrande föräldrar har. (Foto:Getty Images)


Den första generationen kineser som är födda under systemet där bara ett barn per familj tillåts kommer nu in i vuxenlivet, men står även inför bördan att ensamma ta hand om sina föräldrar. Enligt en undersökning nyligen menar tre av fyra att de kommer få svårt att klara det.

– Vi har inte råd med en egen lägenhet för våra föräldrar och vi kan inte ta hit dem allesammans för att bo med oss. Vad händer om en av dem blir svårt sjuk? Tidigare har syskonskaran delat på vårdansvaret, men nu är det bara jag och min maka. Vi måste också arbeta för att försörja oss, sade Pekingbon Liu Hong i en intervju med China Youth Daily.

China Youth Daily gjorde en undersökning på nätet där 1612 personer svarade. 40,1 procent var enda barnet. Av de som svarade var 57,3% födda på 80-talet och 28,1 procent på 70-talet. 53,4 procent var gifta.

De gifta paren i den här generationen behöver nu ta hand om båda föräldrarna till både mannen och hustrun, alltså fyra personer. De höga huspriserna gör det svårt för dem alla att bo tillsammans.

Uppskattningsvis 169 miljoner människor är över 60 år i Kina idag, enligt statlig media. Det är 12,5% av befolkningen.

Forskaren Zhu Qingfang på Akademin för samhällsvetenskap säger att Kina står inför problemet att dess äldre befolkning växer snabbare än världsgenomsnittet och att befolkningen i stort växer snabbare än vad den ekonomiska utvecklingen kan klara av.

Undersökningen fann att 74,1% av ensambarnen födda på 80-talet inte kunde ta hand om sina föräldrar på det sätt de ville, eftersom de var tvungna att arbeta och ta hand om andra saker.

Mer än två tredjedelar ville spela en större roll när det gällde att ta hand om sina föräldrar. Hälften av dem bodde i en annan stad än föräldrarna medan strax över en tredjedel sade att de inte litade på vårdhem eller andra sociala tjänsteinstitutioner.

Få sade sig vara villiga att lämna vårdansvaret till någon annan. Sju procent sade att de skulle hyra en person att bo med de gamla och 6,9 procent sade att de skulle kunna tänka sig att sätta sina föräldrar på ett vårdhem.

Det kinesiska kommunistpartiet antog 1979 sin familjeplaneringsstrategi, som i princip bara tillåter ett barn per familj. Den hade utarbetats av flygingenjörer under den ”vetenskapliga marxismens” fana. Mer än 100 miljoner människor är nu födda under enbarnspolicy och de sociala konsekvenserna har varit stora. Till exempel har det lett till en övervikt av män, motsvarande 130 män på 100 kvinnor.

Enligt China Aging Development Foundation finns det nu mer än 4 miljoner socialtjänstföretag som arbetar med service åt gamla i Kina, med nästan 1,6 miljoner sängplatser. Det innebär att det bara finns nio sängplatser per 1000 kineser över 60 år.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41368/