Kinas enorma statliga sektor ska reformeras


Kinas enorma statliga administration ska genomgå reformer. Denna mycket omtalade insats var något som både Hu Jintao och Wen Jiabao hade i siktet innan de lämnade över ledningen i slutet av förra året.

Enligt Wens vision skulle antalet departement under statsrådet reduceras från 44 till 24 och 13 departementschefer skulle tas bort. Under de kommande åren skulle sammanlagt 240 tjänstemän på ministernivå gallras ut.

Hu Jintao nämnde även reformer i sin rapport under den 18:e partikongressen i november. Förväntningarna var då att de nya reformerna skulle dyka upp under 2013. Med de nya ledarna på plats riktas mångas ögon mot dessa så kallade reformer.

Reformerna ska börja uppifrån och gå från det centrala till provinserna och vidare ut i det lokala styret, enligt källor som Guangzhoutidningen New Express citerade den 19 januari.

Baserat på denna plan ska alltså centralregeringen reformeras innan man tar itu med provins- och kommunledningar, och det hela ska börja under första halvan av 2013. Den publicitet som lokala regeringsreformer i Guangdong nyligen fått indikerar att det här har fått högsta prioritet.

Chen Jianhua, borgmästare i Guangzhou, förklarade i sin årliga arbetsrapport för 2013 att reformerna på stads- och häradsnivå ska vara genomförda under första halvan av året.

Alla är dock inte så optimistiska. Guangzhous vice borgmästare sade till Hongkongbaserade Phoenix:

– Reformer är bra i sig. Men om man inte genomför dem på rätt sätt så kommer de bara att leda till mer problem. Ju mer storskaliga reformer, desto mer byråkrati blir det. Ju mer koncentrerade reformerna är, desto mer korruption kommer det att utlösa.

Redan 2008 sade den politiske kommentatorn Qi Ge till New Epoch Weekly att han inte var optimistisk när det gällde statliga reformer. Han sade att problemet är låg effektivitet och höga kostnader, och det kommer från att man inte separerar staten från kommunistpartiet. Kommunistpartiets egna politiska system är det stora problemet, enligt Qi.

– De som känner till kommunistpartiets historia när det gäller statliga strukturer vet om det här. Man har slagit ihop departement förr. Mekaniska departementet slogs ihop med departementet för industriell elektronik. Nationella utvecklings- och reformkommissionen slogs ihop med nationella ekonomiska kommissionen, sade Qi.

– Vad blev resultatet? Innan var bråk inom departementen öppna, men nu fortgick de i hemlighet. Det tog inte lång tid innan de sammanslagna departementen delade på sig igen. Alla skyddade sina egna intressen. Efter ett antal sådana misslyckade reformer har vi nu flest statstjänstemän i hela världen.

De nuvarande reformerna kommer inte att lyckas om man inte löser fundamentala problem, tillade Qi.

Översatt från engelska

Originalartikel på kinesiska