Kinas ekonomiska tillväxt bygger på fastighetsaffärer


Det är fastigheter och inte industriell expansion som ligger bakom Kinas snabba ekonomiska tillväxt de senaste åren, påstås i en rapport från den kinesiska samhällsvetenskapsakademin som publicerades den 25 oktober.

Rapporten (engelskt namn: ”Blue Book of National Competitiveness”), som är en genomgång av nationens konkurrenskraft, förklarar att Kinas ekonomiska tillväxt under de senaste 20 åren inte uppnåtts genom uppgradering av den industriella kapaciteten, utan genom resurskonsumtion och utökade investeringar. Detta gäller särskilt den omfattande expansionen på fastighetsmarknaden.

I rapporten påpekas att Kinas nuvarande industriella struktur inte är konkurrenskraftig och att detta borde åtgärdas omedelbart.

Ekonomikommentatorn Chen Pokong anser att det här är en korrekt analys.
– Under de senaste 30 åren har Kinas ”reformer och öppenhet” varit en politik som tagit mer än den gett, kostat mycket och varit ineffektiv.

Man har förllitat sig på tillverkningssektorn när det gäller ekonomisk tillväxt, vilket förbrukat enorma mängder energi och resurser. Det kommer vara svårt att upprätthålla tillväxten med en så ineffektiv modell, menar Chen.

Han påpekade även att problemet förvärras av ihållande korruption. Lokala partitjänstemän samverkar under bordet med fastighetsutvecklare och projekt som ska förbättra imagen blir i slutänden oanvändbara. Det här har skapat en enorm bubbla i kinesisk ekonomi, enligt Chen.

Fastighetspriserna drivs upp, vilket leder till att bostadspriserna blir för höga till och med för medelklassen och akademikerna.
– Efter att ha justerat för fastighetsutvecklingen är det tveksamt om kinas ekonomiska tillväxt kommer fortsätta, sade Chen.

USA-baserade ekonomen Cheng Xiaonong sade att Kinas ekonomiska tillväxt under de senaste två årtiondena kommer från två sektorer: civil infrastruktur och export.

Under de senaste sex-sju åren har exporten dock inte växt så mycket, och den inhemska konsumtionen har sjunkit till 30 procent av BNP. För att trycka upp siffrorna har myndigheterna hemfallit åt slösaktig fastighetsutveckling och infrastrukturinvestering, som nya kontor för partiföreträdare och massor av dammar, reservoarer och motorvägar, enligt Cheng.

– Tio miljoner tomma hus är slöseri, sade han, och tillade att den ständiga nyproduktionen har förgiftat miljön och slösat energi och resurser i stor skala.
– Det har även fått Kina att förlora sin bästa möjlighet till ekonomisk omstrukturering. Kinas industriella konkurrenskraft har inte ökat.

Både Cheng Xiaoning och Chen Pokong menar att Kinas nuvarande ekonomiska tillväxtkurva inte kan upprätthållas. Den ekonomiska strukturen kommer allt mer att deformeras och problemen kommer bara förvärras.

Författarna till rapporten om konkurrenskraft är dock mycket mer optimistiska. De menar att Kina har massor med potential och att det gradvis håller på att bli ett av världens starkaste länder. Man förutspår att 2050 kommer bara USA vara mer konkurrenskraftigt.

Den kinesiska samhällsvetenskapsakademin, som ligger bakom rapporten, är det kinesiska kommunistpartiets ledande ideologiska institution. En del av syftet med akademin är att sprida partiets synsätt och politik på en mängd områden från ett forskningsperspektiv.

Översatt från engelska. http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45230/