Kinas ekonomiska tillbakagång allt tydligare
En jobbmässa i Nanjing i slutet november, full av nyutexaminerade högskolestudenter som söker jobb. (Foto: Getty Images)


Kinas siffror för import och export liksom producentprisindex och BNP visar en nedåtgående trend. Experter tror att den kinesiska ekonomin drabbats av sin största utmaning i och med att internationella konsumenter blivit allt mer misstänksamma mot produkter tillverkade i Kina och dessutom drabbats av den världsomfattande finanskrisen.

Kinas huvudtullbyrå sade att exporten gick tillbaka med 2,2 procent i november vilket är första gången på sju år den sjunkit. Månaden före växte den med 19,2 procent. Importen sjönk med 17,9 procent i november efter att i oktober ha ökat med 15,6 procent.

Från första halvan av 2007 har exporttillväxten stadigt sjunkit. Enligt analytiker har undermålig kvalitet på produkterna och de giftiga produkterna varit ansvariga för den nergången.

Tillbakagången på importsidan är ännu mer tydlig. Efter att ha sjunkit de senaste fem månaderna har det nu nått en nivå som är 17,9 procent lägre jämfört med samma tid förra året, trots att den växte med 33,7 procent jämfört med förra året i juli och 15,6 procent i oktober.

Produkterna som Kina importerade är huvudsakligen sådant som förädlas till exportvaror. Med minskande konsumentförtroende och fallande exportsiffror är experterna inte optimistiska angående Kinas framtida produktion för export.

Huang, ämbetsman vid provinsregeringen i Guangdong, sade att företag i Guangdong inte haft det så här svårt sedan 90-talet och att nästa år blir kritiskt. 
– En fabrik med 100 000 anställda kan plötsligt gå under. Det här var inte möjligt tidigare. Det är en allvarlig situation, sade Huang.

Nyligen kom det nyheter om att över 50 000 affärsrörelser gått i konkurs i Guangdong. Huang misstänker att det kan vara ännu värre i verkligheten.

Sichuanprovinsen har ett stort antal migrantarbetare. Från och med den 18 november har 280 000 migrantarbetare återvänt hem eftersom de företag de arbetat på har stängt, enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua. Experter tror att om ekonomin fortsätter att försämras kan det leda till ännu allvarligare problem för Kina. De menar att arbetslöshet inte bara kommer att få att folk tappa förtroende för ekonomin utan även leda till ett flertal sociala problem.

Jämfört med mer utvecklade länder som och vissa europeiska länder och USA har inte Kina något socialt skyddsnät eller arbetslöshetsförsäkring. Allt eftersom arbetslösheten ökar kan ökande social oro hota den kinesiska kommunistregimen.

http://en.epochtimes.com/n2/china/china-economic-decline-8482.html