Kinas befolkning blir allt äldre och könsklyftan växer
Kinas senaste folkräkning visar en åldrande befolkning och minskande antal nyfödda. (Foto: Getty Images)


Enligt en folkräkning nyligen fortsätter könsobalansen i Kina, och befolkningen blir allt äldre. Kina släppte officiellt resultaten från sin sjätte folkräkning den 28 april. Data visar att Kinas befolkning nu uppgår till 1,37 miljarder, men ökningen har avstannat, medelåldern ökat och könsbalansen är ojämn. 

Folkräkningen registrerade 1 370 536 875 personer i Kina. Jämfört med den senaste räkningen, som genomfördes 2000, har befolkningen växt med 5,84 procent, vilket är 0,5 procent mindre än det förra årtiondet, 1990-2000. 

Vidare framgick att 13,26 procent av den kinesiska befolkningen nu är över 60 år gamla, vilket en ökning med 2,93 procent från 2000. Den del av befolkningen som är över 65 ligger på 8,87 procent, vilket är högre än det internationella genomsnittet på 7 procent.

Dessutom har den framtida arbetskraftsresursen minskat. De som är under 14 år har sjunkit till 16,6 procent jämfört med 23 procent för tio år sedan. 

I nuläget har Kina en fjärdedel av världens totala arbetskraft och den demografiska fördelen med en ung befolkning var det som gjorde Kina till världens fabrik. 

Det handlar alltså om en tillväxtökning som beror på att andelen personer i arbetsför ålder ökar, i samband med att det föds mindre barn och det därmed är färre personer som är uppbundna med att ta hand om barn. 

Enligt Cai Feng på kinesiska samhällsvetenskapsakademin förbättrades andelen barn mot andelen arbetsföra med 20,1 procent mellan 1982 och 2000 och det ledde till en ekonomisk tillväxt på 2,3 procent. Eftersom den genomsnittliga BNP-tillväxten per capita under perioden var omkring 8,6 procent innebär det att en yuan av fyra i den tillväxten kom direkt från denna positiva demografiska situation. 

Kinas befolkning i arbetsför ålder förväntas börja minska 2016, vilket kommer förändra den nuvarande situationen av konstant tillväxt av billig arbetskraft. Efter 2025 kommer Kinas arbetsföra befolkning minska med nästan 10 miljoner per år, enligt Financial Digest. 

Befolkningsexperten Wang Feng på Brookings-Tsinghua Center for Public Policy sade att Kina nu har en låg födslosiffra och en åldrande befolkning, och han liknade det med en bil i utförsbacke. Om man fortsätter att bara tillåta ett barn per familj blir det som att dessutom trampa på gasen i nedförsbacken. 

Denna befolkningspolitik har lett till många allvarliga sociala och ekonomiska problem.  

Ett av problemen är en onormal könsfördelning. 2008 var fördelningen mellan män och kvinnor 120,6:100, och i vissa områden till och med 140:100, vilket är långt över det nuvarande världsgenomsnittet på 107:100.

En skribent från Guangxi sade till Radio Free Asia:
– För några år sedan fanns det många övergivna nyfödda flickor i min hemstad. Många godhjärtade människor ville adoptera dem, men regeringen gjorde det mycket svårt för dem. De tog hand om dem i hemlighet, och regeringen ville inte ta med dem i bostadsregistreringssystemet. Det i sin tur har lett till en massa problem som till exempel att få tillgång till utbildning. 
Den abnorma könsfördelningen är ett resultat av den här sortens politik. 

2020 kommer det finnas 24 miljoner ensamstående, barnlösa män i Kina, något som innebär ett allvarligt hot mot den sociala stabiliteten.

Enligt vad nyhetsbyrån Xinhua rapporterade den 26 april så meddelade president Hu Jintao under ett möte med högt uppsatta partiledare att regimen kommer upprätthålla den nuvarande politiken för att hålla nere födslotalen och hålla dem på en stabil nivå. 

I februari sade den biträdande chefen för befolknings- och familjeplanering att Kina under den tolfte femårsplanen (2011-2015) måste ”strikt hålla sig till den existerande familjeplaneringspolitiken”.

De som motsatt sig denna politik har hela tiden förtryckts av den kinesiska regimen.

Den 11 mars skulle två professorer vid Tsinghua-universitetet ha gett en direktsänd TV-intervju för att uppmana till ett slut på ettbarnspolitiken. I sista minuten fick de veta av programvärden att intervjun hade ställts in på grund av påtryckningar från familjeplaneringskommissionen.

Översatt från engelska