Kinas arbetsmarknad allt hårdare
Högar med CV:n på marken på en arbetsmässa i Chengdu i Sichuan. (Foto: Getty Images)


Vid World Economic Forums årliga möte i Davos den 28 januari sade Kinas premiärminister Wen Jiabao att Kina vidtar olika åtgärder för att nå sitt mål på en åttaprocentig BNP-tillväxt i år. Han medgav dock att det kommer bli mycket svårt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet.

Efter att finanskrisen svept över världen har Kinas ekonomi växt allt långsammare. När ekonomin saktar ner ökar arbetslösheten, vilket förstärker oron hos det kinesiska kommunistpartiet som sett ett ökat motstånd mot sitt styre på senare år.

Enligt data från Kinas nationella statistikbyrå var Kinas BNP-tillväxt för det fjärde kvartalet 2008 bara 6,8 procent, vilket är den lägsta tillväxten på sju år.

Efter att finanskrisen exploderade i fjol har Kinas exportindustri, vilken utgör 20 procent av landets totala ekonomiska tillväxt, allvarligt påverkats av vikande efterfrågan. Exportindustrin började minska i november förra året och i december gick den tillbaka med 2,8 procent, vilket är de sämsta siffrorna sedan 1999.

Enligt en prognos från HSBC Hong Kong kan Kinas export minska med så mycket som 19 procent under det första kvartalet i år. Detta skulle i så fall leda till att många exportföretag går omkull och tiotals miljoner migrantarbetare blir arbetslösa.

Den 28 januari beräknade International Monetary Fund att Kinas BNP skulle växa med 6,7 procent under 2009. Många finansexperter förutspår emellertid att siffran kan bli så låg som 5 procent.

Enligt Nouriel Roubini, ekonomiprofessor vid New York University som blivit känd för att han förutspådde den globala finanskrisen, kommer Kinas BNP under 2009 inte att överskrida 5 procent. Kinaekonomen Mark Williams från Londonbaserade Capital Economics sade i en intervju med Voice of America att även han förväntade sig en BNP-tillväxt på 5 procent i Kina i år.

Kinesiska myndigheter har den sista tiden flera gånger talat om en hård arbetsmarknad i Kina. Tidigt i november förra året krävde Kinas departement för arbetskraft och social säkerhet att stabiliseringen av arbetsmarknaden skulle ges högsta prioritet.

I början av december fortsatte man att betona en mer aktiv arbetsmarknadspolitik, vid Kinas högsta ekonomiska konferens, centrala ekonomiska arbetskonferensen.

I mitten av december varnade president Hu Jintao för att Kinas arbetsmarknadssituation under 2009 skulle bli mycket dyster. Departementet för arbetskraft och social säkerhet meddelade även de att Kinas invånare har att se fram emot en mycket hård arbetsmarknad de kommande månaderna.

Den faktiska arbetslösheten i Kina har alltid varit något av en gåta eftersom kommunistpartiet redovisningar utelämnar befolkningen på landsbygden och migrantarbetarna. Enligt denna ”urbana” statistik var Kinas arbetslöshet vid slutet av 2008 4,2 procent.

I den senaste utgåvan av årsboken ”Blue Book of China’s Society” från den kinesiska samhällsvetenskapsakademin var den faktiska arbetslösheten i urbana områden i Kina 9,6 procent.

Zeng Xiangyuan, professor vid Renminuniversitetet i Kina har sagt att den sammanräknade arbetslösheten i stads- och landsbygd i själva verket är mellan 24 och 27 procent, om man utgår från de internationellt vedertagna beräkningsmetoderna.

Allteftersom Kinas arbetslöshet växer har det blivit allt mer protester i landet. Detta är en källa till ökande oro för kommunistpartiet som lever i ständig skräck för att mista sin maktbas i Kina.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/11375/