Kinas ambassad motverkar pressfrihet i Sydkorea
Koreansk polis hindrar NTDTV från att filma den kinesiske presidentens besök i landet. NTDTV hade officiellt tillstånd att rapportera om Hu Jintaos Korea-besök under APEC-mötet, men hindrades efter påtryckningar från den kinesiska ambassaden. (Foto: NTDTV)


När den kinesiska kommunistregimens ledare Hu Jintao besökte Sydkorea 25 augusti pressade Kinas ambassad det koreanska handels-och utrikesministeriet (MOFAT) till att häva NTDTV:s tillstånd att rapportera om händelsen.

NTDTV i Korea är medlem i Seoul International Media Reporters Club (IMRC). Samma dag som NTDTV fått tillstånd att rapportera om Hu Jintaos besök hävdes tillståndet.

På eftermiddagen påföljande dag kom det till NTDTV:s kännedom att den kinesiska ambassaden skickat ett brev till MOFAT med krav på ett hävande av NTDTV:s tillstånd.

MOFAT vidarebefordrade
påtryckningen till IMRC, men efter NTDTV:s protest ändrade IMRC sin ståndpunkt och presenterade den slutgiltiga listan på godkända mediakanaler inräknat NTDTV för Koreas ministerium för kultur och turism (MOCT).

MOCT antydde emellertid att MOFAT och Kinas ambassad hade den avgörande beslutsrätten i frågan. IMRC bad då att få se officiella dokument på anledningen till MOFAT:s beslut att häva NTDTV:s tillstånd. MOFAT accepterade förfrågan men har fortfarande inte kommit med några officiella papper.

På MOFAT:s rutinmässiga presskonferens 21 augusti bad IMRC:s reportrar om utrikesministeriets talespersons fastställelse men har ännu inte fått något svar.

NTDTV är en oberoende internationell
kinesisk media med huvudkontor i USA. De rapporterar sanningsenligt och oberoende i motsats till de kinesiska statsägda medierna. NTDTV är känt för att avslöja det kinesiska kommunistpartiets skandaler gällande mänskliga rättigheter, till exempel förföljelsen av Falun Gong, våldsamheterna i Tibet med mera. Därför är NTDTV det kinesiska kommunistpartiets (KKP) främsta måltavla utomlands.

Det här var inte första gången KKP attackerade NTDTV i Korea. 2005 hade NTDTV tillstånd att rapportera från Hu Jintaos Korea-besök under APEC-mötet (Asia-Pacific Economic Cooperation) i novemberi Busan, men det drogs tillbaka efter påtryckningar från den kinesiska ambassaden.

Den kinesiska ambassaden pressade även många teatrar att inte skriva kontrakt med NTDTV när tv-kanalen sökte efter lämpliga lokaler för NTDTV:s globala kinesiska nyårsgala i februari 2006.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/chinese-embassy-restrict-press-freedom-in-south-korea-ntdtv-3328.html