Kinakontrollerad tidning fälld för osaklig rapportering om falungong
Falungongutövare på Nya Zeeland i stilla protest mot förföljelsen. (Foto: Minghui)


En Kinakontrollerad tidning i Nya Zeeland har fällts för osaklig och obalanserad rapportering om falungong.

Den kritiserade artikeln publicerades i juli och handlade om hur cirka 40 personer lojala mot Kinesiska kommunistpartiet, organiserade av United Chinese Organization of New Zealand, försökte driva bort falungong-utövare som demonstrerade mot kommunistpartiets förföljelse utanför Kinas konsulat i Auckland, skriver Minghui.net, en sajt som dokumenterar förföljelsen av falungong.

Nya Zeelands pressråd meddelade i november att Chinese Times endast återgett den officiella kinesiska regimens sida och inte tagit hänsyn till falungongutövarnas syn på saken.

Känns igen från partiets propaganda

I anslutning till artikeln i Chinese Times publicerades ett uttalande av fem kinesiska organisationer i Nya Zeeland. Det innehöll anklagelser som känns igen från kommunistpartipropagandan, som sedan 1999 använts för att försöka legitimera förföljelsen av falungong. Meditationsmetoden påstods bland annat vara ”en sekt” som ”förtalar den kinesiska regeringen” och ”förstör bilden av det kinesiska folket”. I uttalandet kritiserades demonstranterna också för att ”blockera trottoaren” utanför konsulatet.

När falungongutövarna kontaktade Chinese Times för att påpeka felaktigheterna sade redaktören att tidningen inte kunde återge falungongs sida. Allt innehåll i tidningen måste godkännas av det kinesiska konsulatet, och en sådan artikel skulle inte tillåtas.

Därför anmäldes artikeln till Nya Zeelands motsvarighet till Pressens opinionsnämnd, New Zeeland Press Council, som kontrollerar att landets tidningar håller sig till aktuella lagar och regler och värnar medborgarnas rättigheter mot medierna.

Fick inte komma med genmäle

I beslutet säger pressrådet bland annat att Chinese Times brustit i ”korrekthet, rättvisa och balans”. Artikeln ” … beskriver till och med vädret men misslyckas med att balansera berättelsen med falungongmedlemmarnas åsikter…”. Tidningen kritiseras också för att inte ha gett utövarna en chans att svara på kritiken i en uppföljande artikel.

– Falungongutövarna i Kina har blivit brutalt förföljda. Utländska falungongutövare har hållit fredliga demonstrationer utanför kinesiska ambassader och konsulat under de senaste 16 åren, och allmänheten förstår och stödjer dem fullständigt, sade herr Fang i Nya Zeelands Falun Dafa-förening, i en kommentar till beslutet (Falun Dafa är ett annat namn för falungong).

Den nyzeeländske åklagaren Kerry Gore sade att pressrådet har kommit fram till ett ”utomordentligt beslut”. Gore trodde att Chinese Times skulle förlora läsarnas förtroende, och menade att tidningen hade misslyckats med sitt uppdrag att tjäna allmänheten, skriver Minghui.