Kina vill styra internet i resten av världen också
Säkerhetsvakt utanför Folkets stora sal i Peking under folkkongressen den 6 mars. Kina har nyligen grundat en cybersäkerhetsorganisation som ett led i landets försök att få mer makt över internet i världen. (Foto: Johannes Eisele /AFP/Getty Images)


Kinesiska myndigheter har inte försökt dölja sina ambitioner att styra över internet, inte bara i Kina utan även globalt.

Den 25 mars grundades Kinas cybersäkerhetsorganisation. Den är rikstäckande, icke vinstdrivande, och den första i sitt slag i landet.

Organisationen leds av Fang Binxing som tidigare hjälpt kommunistpartiet att bygga upp landets internetcensursystem, ”den stora brandväggen”. Generalsekreterare är Li Yuxiao, forskarkollega vid den kinesiska cyberrymdsakademin och en varm förespråkare för att Kina ska bestämma internet över hela världen.

Organisationen har 275 medlemmar, bland annat stora internetföretag som Alibaba och Baidu, internetsäkerhetsföretag och forskningsinstitutioner som Nationella försvarsteknologiuniversitetet.

Organisationens program har fått etiketten cybersäkerhet, ett ord som har en helt annan innebörd hos kommunistregimen i Kina än annorstädes. Den statliga mediebyrån Xinhua rapporterade att den kommer att fungera som en ”samarbetsplattform” för alla som vill samarbeta med Kina kring ”säkerhet i cyberrymden”.

Statliga medier upprepade att Kinas intressen av cybersäkerhet hänger ihop med ambitionen att ”förverkliga landets strategiska mål att bli en stark internetmakt”.

”Kina, som landet med flest nätanvändare, har rätt att bestämma de internationella reglerna för hur cyberrymden ska styras … Att etablera regler är bara början.”

Li Yuxiao, Generalsekreterare för Kinas cybersäkerhetsorganisation

Ska ”fungera som en bro”

Enligt South China Morning Post är organisationens mål att ”fungera som en bro” mellan den kinesiska regimen och allmänheten, och att ”organisera och mobilisera alla krafter i samhället att delta i uppbyggnaden av Kinas cybersäkerhet”.

Detta går tillbaka till november 2014 då kommunistpartiet anordnade sin första ”världskonferens om internet”, World Internet Conference, vars slogan var: ”En sammanlänkad värld, delad och styrd av alla”.

Bland talarna fanns Li Yuxiao, som enligt statliga China Daily fastlade att ”det nu är dags för Kina att inse sitt ansvar”.

Vid den tiden hade USA meddelat sina planer att släppa den federala kontrollen över internet – en process som först nyligen blev klar genom att man lämnade ifrån sig kontrollen över Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Li såg USA:s drag som en möjlighet för Kina. Enligt China Daily sade han:

– Om USA är villigt att släppa ifrån sig ledningen av internetsfären så kommer frågan om vem som ska ta över taktpinnen och hur den ska drivas.

”Ledande och dominant roll”

Vidare förklarade Li:

– Kina håller på att förändras från att vara en deltagare till att få en ledande och dominant roll på internet. Vi måste först fastställa våra mål i cyberrymden och sedan fundera över vilken strategi vi ska använda innan vi går vidare och utvecklar våra lagar.

I december 2015 upprepade Li det här målet i en intervju publicerad på World Internet Conferences hemsida.

Där säger han:
– Kina, som landet med flest nätanvändare, har rätt att bestämma de internationella reglerna för hur cyberrymden ska styras.

Han tillade:
– Att etablera regler är bara början.

”En utvärdering om global internetfrihet gjord av den oberoende organisationen Freedom House rankar Kina sist, efter både Kuba och Syrien.”

I en artikel från den statliga nyhetsbyrån Xinhua står att ”Kinas ansträngningar att styra internet kan sammanfattas med att rensa upp i cyberrymden i överensstämmelse med lagen; utnyttja den med ett öppet sinne.”

Driver samma budskap

Kommunistpartiets nya koppling till cybersäkerhet driver samma budskap.

Det nya programmet handlar egentligen inte om cybersäkerhet. Det handlar om att styra cyberrymden och utvidga lagarna så att de gäller på internet – i det här fallet den kinesiska regimens lagar.

För kommunistpartiet betyder ordet ”cyberbrottslighet” mer än bara hackare. Som Xinhua skriver har ”den kinesiska regeringen trappat upp tillslagen mot rykten på nätet, pornografi, spel och andra cyberbrott”.

Och det är dessa ”andra cyberbrott” som verkar vara kommunistpartiets huvudfokus i internetkontrollen. I den kontrollen ingår att förtrycka religion, yttrandefrihet och människor som förespråkar demokrati. En utvärdering om global internetfrihet gjord av den oberoende organisationen Freedom House, som verkar för frihet och demokrati i världen, rankar Kina sist, efter både Kuba och Syrien.

Skyller på väst

Kinesiska kommunistpartiet har trumpetat ut att internet kontrolleras av västerländska krafter – särskilt USA – vilket de använder sig av i sina försök att få andra länder att delta i dess program.

”Google lämnade Kina på grund av regimens stränga internetcensur och de statligt sponsrade cyberattackerna mot företagets nätverk.”

I december skrev Xinhua att det kinesiska kommunistpartiet och utvecklingsländer lider av en ”brist på gemensam styrning” på nätet, vilket de menar ”huvudsakligen orsakats av vissa västländers arrogans och monopol på informations- och kommunikationsteknologi”.

Xinhua anklagar USA och andra länder, bland annat Sverige och Japan, men de försvarar också regimens användning av internet som verktyg för politiskt och ideologiskt förtryck.

De riktar även direkt kritik mot Google för att de drog sig ur Kina 2010. Google lämnade Kina på grund av regimens stränga internetcensur och de statligt sponsrade cyberattackerna mot företagets nätverk.

Verkar genom FN

I själva verket styrs internet av en modell med flera intressenter. Det står inte under någon ren statlig kontroll, utan drivs löst av ett stort och öppet nätverk av intressenter som företag, medborgargrupper, forskningsinstitutioner och icke-statliga organisationer.

Offentlig tillsyn finns, men den tar vanligtvis bara itu med brott och övergrepp. Detta vill Kinesiska kommunistpartiet ändra på i hela världen, och införa sin modell med strikt statlig kontroll över allt och alla på internet.

Efter konferensen 2015 rapporterade tankesmedjan Council on Foreign Relations, att Kinesiska kommunistpartiet troligen kommer att göra mer för att få inflytande över FN:s internationella telekommunikationsunion (ITU).

ITU är ett styrande organ med ansvar för telekommunikation, som försöker få mer makt över det globala internet. Kina och Ryssland har tidigare drivit på för att styra ITU:s roll på det globala internet till deras fördel.

Några av de auktoritära program som föreslagits för att styra internet globalt via ITU beskrevs av Center for Democracy and Technology medan ITU höll möten om internetregler i november 2012. Där ingick program för att dekryptera information som passerar över internet.

Centret menade att några av förslagen var oroande, särskilt några från Ryssland och några länder i Mellanöstern, som skulle tvinga teknikföretag på internet och nätoperatörer att bygga in dekrypteringsprogram i sina produkter.

Kinesiska kommunistpartiets cybersäkerhetsorganisation verkar vara en fortsättning på den här linjen, med enda skillnad att man nu gör det i cybersäkerhetens namn, i ett försök att verka mindre farliga.

GRANSKNING: Kinas internationella stöldindustri

Kinas publiceringsförbud kan drabba utländska företag hårt