Kina - Världens tredje största biståndsgivare av livsmedel
Trots att Kina inte förmår försörja delar av den egna befolkningen skickar landet stora mängder matbistånd till kommunistdikaturen Nordkorea. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Kina var den tredje största givaren av bistånd i form av livsmedel i världen år 2005, uppger FN-rapport publicerad i slutet av juli. Det mesta av maten sänds till Nordkorea. En kommentator sade att fastän många kineser fortfarande har problem att få sina grundläggande behov tillgodosedda, använder regimen matbistånd för att hjälpa till att upprätthålla kommunistisk diktatur.

Kinas matbistånd till utlandet har tredubblats de senaste åren och uppgår nu till 636 000 ton, vilket gör dem till tredje största givare efter USA och Europa. FN:s rapport säger också att efter att ha skickat livsmedel till Kina i 26 år, så upphörde FN:s livsmedelsprogram med detta år 2004.

Livsmedelsprogrammet började arbeta med den kinesiska regimen 1979, med avsikten att utrota fattigdom och svält. Programmet försåg Kina med nästan 3,8 miljoner ton mat. Den 7 april 2004 skickade man den sista matsändningen till Kina. Den gick till Shenzhen i Guangdongprovinsen.

– Om man ser på Kinas historia har landet alltid varit ett mäktigt och självförsörjande land. Under sin femtusenåriga historia är det bara under kommuniststyret som det inträffat tragedier där tiotusentals människor svultit ihjäl. Kina blev då beroende av långvarigt livsmedelsbistånd för att överleva, sade ekonomen Chen Jisong och fortsatte:

– Idag låter kommunistpartiet ekonomin expandera blint, och konsumerar snabbt resurserna, utan en tanke på konsekvenserna. Allt för att rättfärdiga sin politiska makt. På ytan har kommunistpartiet skapat välstånd och snabb ekonomisk tillväxt, men faktum är att man har lagt grunden för djupare ekonomiska, sociala och kulturella kriser i det kinesiska samhället. Dessa kommer att orsaka oerhörd skada för det kinesiska folkets grundläggande förmåner på lång sikt.

Chen anser att Kina hjälper länder som är ökända för sin brist på mänskliga rättigheter, som Nordkorea, Kuba och Myanmar. Kommunistpartiet slösar bort människors surt förvärvade pengar och, vad värre är, man förödmjukar den kinesiska nationen.

Sima Tai, en kommentator och Kinabevakare från USA sade:

– Deras mål är att få publicitet för tanken om ett ‘Kina på uppgång’, att agitera för drömmen om att vara en mäktig nation och att hjälpa andra kommunistländer. Det övergripande målet är att upprätthålla kommunistiskt styre och motsätta sig den civiliserade världen.

Yang Yinbo, kinesisk frilansjournalist sade:

– Varför anstränger sig kommunistpartiet så hårt för att ställa sig in hos Nordkorea, ett litet land som är krigshetsande, tyrannniskt och hänsynslöst? Jag tvivlar på att den Nordkoreanska regimen kommer att ge särskilt mycket av maten till folket.

– Kina borde försöka lösa sina egna problem först. Medan många kinesers grundläggande behov inte är tillgodosedda, spenderar kommunistpartiet medborgarnas pengar på att framstå i bättre dager. Detsamma gäller för Nordkorea; fastän Nordkoreanerna är utfattiga spenderar Kim Jong Ils regim vädliga summor på missiltester. Vi kan se likheterna mellan kommunistregimerna, sade Sima Tai.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-21/44956.html