Kina uppmuntrar elektronikförsäljning på landsbygden


För att kunna expandera inhemsk efterfrågan och stimulera ekonomin, har Peking försökt lansera elektriska hushållsartiklar på landsbygdsmarknaden. Experter tror dock inte att sådana försök är lyckade, såvida inte böndernas inkomst kraftigt ökar. 

Yao Jian, talesman för Kinas handelsministerium, sade den 15 april, att elektriska hushållsprodukter, som länge utgjort 50 procent av hela den kinesiska exporten, minskar på grund av den sjunkande exportförsäljningen. Peking har satt igång stimulanspaket genom att rikta elektronikproduktionen på den inhemska marknaden, och man riktar in sig på landsbygdsmarknaden på grund av den mättande marknaden i städerna. 

Experter är dock inte optimistiska kring åtgärden. Xia Yeliang, professor vid Peking-universitetet, sade exempelvis att enbart marknadsåtgärder inte kan förändra situationen. Han menar att stagnationen på landsbygden beror på befolkningens inkomstnivå, och tror att nyckeln till expandering på landsbygdsmarknaden är att öka böndernas inkomst och förbättra infrastrukturen.  

En officiell rapport om Kinas landsbygdsekonomi visade att landsortsbefolkningens medelinkomst och hushållsförbrukning 2008 var mindre än en tredjedel jämfört med stadsbefolkningens, vilket visar att landsbygdsbefolkningen ligger efter minst 10 år i levnadsstandard. 

70 procent av kineserna bor på landsbygden, men bidrar endast med 30 procent till marknaden. Bönder har inte råd eller kan inte använda elektriska hushållsprodukter även om priserna går ner. 

Landsbygden har under de senaste åren blivit särskilt utsatt av den ökande arbetslösheten. Enligt en undersökning från Kinas nationella statistikbyrå, var i februari 2009, 11 miljoner migrantarbetare arbetslösa.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15791/