Kina trappar upp konflikten i Sydkinesiska havet
Kinesiska flottan vaktar marinens slagskepp i Wenzhou i Qingdaos hamn den 22 april 2009 i Shandong-provinsen, Kina. Den kinesiska regimen går vidare med sin etablering i Sydkinesiska havet med nya civila byggnader. (Foto: Guang Niu / Pool / Getty Images)


Den kinesiska regimen har byggt konstgjorda öar i det Sydkinesiska sjön, vilket kan tolkas som ett sätt att överta och kontrollera områden i territoriet. Den 26 maj höll man ceremonier för två nybyggda fyrar i området, ett sätt att förstärka bilden av att det ligger fredliga avsikter bakom etablerandet av öarna.

Kina hävdade att fyrarna kommer att bidra till eftersöks- och räddningsoperationer, katastrofhjälp, och miljöskydd, enligt Reuters. Ceremonierna sändes via den statsstyrda televisionen.

Fyrarna lägger en ytterligare grund till den kinesiska regimens linje att konstruktionen av nya öar i Sydkinesiska havet är enbart för civilt bruk. I början av maj gav Kina även ett halvhjärtat erbjudande till USA och andra länder, att de kunde använda anläggningarna, ”när förutsättningarna är de rätta”.

Ändrad policy för Kinas luftvapen

Vid sidan av de glittrande ceremonierna har den kinesiska regimen emellertid höjt tonläget i sina hotelser. Den kinesiska regimens statliga råd har släppt ett policydokument där den lovade att öka ”skyddet över öppet hav”, enligt Reuters.

I linje med detta har man gett flygvapnet en ny, mer offensiv roll, och hotar de länder vars flygplan flyger över dessa konstgjorda öar. Detta stärker Kinas verkliga budskap, att det har äganderätt över det nya området, och att andra nationer inte längre är välkomna.

Det här sker precis efter ett nytt amerikanskt initiativ som gjordes för att demonstrera att det finns en fri sjöfart i Sydkinesiska havet, i områden som fortfarande definieras som internationellt luftrum.

Amerikanskt flygplan fick hotelser

USA flög nyligen ett P8-A Poseidon spaningsflygplan över en av den kinesiska regimens konstgjorda öar i Sydkinesiska havet.

Den amerikanska militären släppte en video och en ljudinspelning från flygningen över området, där man kunde höra kinesiska röster som säger i kommunikationssystemet, ”Du närmar dig vår militära varningszon”, ”Lämna platsen omedelbart!”

Strax efter det meddelade Filippinerna att de också skulle börja flyga militära plan över den kinesiska regimens konstgjorda öar, och Australien har meddelat att man inte erkänner dessa konstgjorda öar som ett territorium.

Översatt från engelska