Kina-tillverkade livsmedelsprodukter i onåd
Kinas monter på den internationella livsmedelsindustrins mässa i Sydkorea. (Foto: Zhao Runde / Times Epoch)


På den internationella livsmedelsindustrins 28:e utställning i Sydkorea fanns matvaror från fler än 700 koreanska företag och över 400 internationella företag från 32 länder.

Den fyra dagar långa handelsmässan, som avslutades den 15 maj, hölls i Koreas International Exhibition Center i staden Goyang.

Bland de internationella utställarna fanns den kinesiska avdelningen med över 60 montrar. Fastän stånden visade en mängd kinesiska livsmedel, lockade de få besökare.

I montrarna från Taiwan, Japan, USA och andra länder var man upptagna med kunder. Taiwanesisk tilapia, havsabborre, musslor, torkad bläckfisk, sojasås, sesamfrön, och beredda och frysta livsmedel väckte intresse hos många kunder.

För närvarande har större köpcentra i Sydkorea sällan mat som produceras i Kina på grund av ökad oro rörande livsmedelshygien och säkerhet. Förr i tiden fanns ett ordspråk: ”Ät i Kina, köp kläder i Frankrike, spela i USA, bosätt dig i England”, men nu lockar  inte längre ”ät i Kina”.

Den internationella livsmedelsindustrins utställning presenterar många olika kulturers och regioners kök, men den kinesiska avdelningen har mist sin dragningskraft.

På grund av larmrapporter om giftiga tillsatser såsom melamin, formalin, malakitgrönt, Clenbuterol, och flera andra gifter i livsmedel sätts den kinesiska maten nu i samband med giftig mat hos kunder runtom i världen.

Enligt koreanska kunder blir maten från Taiwan allt populärare, eftersom deras livsmedel anses vara säkrare.

Vice ordförande i Taiwans råd för utveckling av utrikeshandeln, Wayne W. Wu, ledde delegationen från Taiwan. Han sade att för Taiwan är Sydkorea en stor marknad som är värd att utveckla.

Arrangörerna förväntade sig drygt 1000 utställare från 31 länder och 40 000 besökare till utställningen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35854/

China-Made Food Products Fall Into Disfavor

Visitors to international food exhibition avoid food products from China

By Wen Long

Epoch Times Staff Created: May 20, 2010 Last Updated: May 20, 2010

Bidl 1

The China exhibit at the International Food Industry Exhibition in Seoul. (Zhao Runde/Epoch Times)

Bild 2

The Taiwan exhibit at the International Food Industry Exhibition. (Zhao Runde/Epoch Times)

SEOUL, South Korea—The 28th International Food Industry Exhibition included food exhibits from more than 700 Korean companies and over 400 international companies from 32 countries.

The four-day trade fair, which concluded on May 15, was held at the Korea International Exhibition Center in Goyang City, South Korea.

Among the international exhibits, the Chinese exhibit was the largest, with more than 60 booths. While the booths displayed a variety of Chinese food products, they attracted few visitors.

Exhibits from Taiwan, Japan, the United States, and other countries were busy with customers. Taiwanese tilapia, sea bass, clams, dried squid, soy sauce, sesame seeds, and processed and frozen food products attracted the interest of many customers.

Food Safety Concerns

Currently, major shopping centers in South Korea rarely carry food that is produced in China due to increased concern for food hygiene and safety. In the past, there was a common saying: “Eat in China, buy apparel in France, play in the U.S., live in England.” Now, “eat in China” has lost its appeal.

The International Food Industry Exhibition showcases the cuisine of many different cultures and regions, but the Chinese exhibition has lost its popularity.

Due to toxic food incidents involving melamine, formaldehyde, formalin, malachite green, Clenbuterol, and various other toxic food additives, Chinese food is now associated with poisonous food in the minds of international customers.

According to Korean customers, foods from Taiwan are becoming more popular because the foods are considered safer.

The deputy chairman of the Taiwan External Trade Development Council, Mr. Wayne W. Wu, led the delegation from Taiwan. He said that for Taiwan, South Korea is a big market worth developing.

Approximately 1,027 exhibitors from 31 countries and 40,000 visitors were expected to attend the exhibition, according to the organizers.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35854/


Taiwans monter på den internationella livsmedelsindustrins mässa i Sydkorea. Foto: (Zhao Runde / Times Epoch)

Taiwans monter på den internationella livsmedelsindustrins mässa i Sydkorea. Foto: (Zhao Runde / Times Epoch)