Kina svarar på USA:s utmaning i Sydkinesiska sjön med propaganda
Kinesiska mudderverk arbetar på de artificiella öarna på och runt Mischief Reef, en del av Spratlyöarna i Sydkinesiska sjön. Den amerikanska flottan skickade nyligen ett krigsskepp förbi dessa öar, och nu svarar Kinas regim med propaganda, som en del av dess övergripande strategi. (Foto: Amerikanska flottan)


Den kinesiska regimen började snabbt mobilisera sina propagandaresurser efter USA:s ”intrång” på Kinas hävdade territorialvatten i Sydkinesiska sjön. Den här propagandakrigföringen är i själva verket Kinas huvudstrategi i den pågående konflikten, enligt amerikanska experter.

Strax efter att jagaren USS Lassen passerade inom det område nära Spratlyöarna som Kina hävdar som sitt territorialvatten fick 200 miljoner kineser som använder meddelandeappen WeChat ett meddelande om att den amerikanska militären ”illegalt” hade gått in i ”Kinas södra hav”.

Meddelandet tycks reflektera den linje som kommunistpartiets propagandagren driver, nämligen att USA:s agerande var både illegalt och aggressivt. Hela konceptet bakom detta synsätt – att kommunistpartiet har rätt till en militärzon runt sina konstgjorda öar – erkänns dock knappt av något annat land än Kina.

Flera kinesiska statliga medier, som CCTV och Xinhua, hade ett liknande budskap i sina sändningar. Andrew Chubb, som bloggar om frågan på sin sida ”South Sea Conversations”, menar att kommunistpartiet med det här visar att man vill ha frågan ”nära toppen av den breda allmänhetens dagordning, åtminstone på kort sikt”.

”De tre krigföringarna används av Kina för att sätta psykologisk press, anföra ’juridiska’ argument och hävda Kinas anspråk på resurser och territorier i områden från Öst- och Sydkinesiska sjön till polerna.” – Tankesmedjan Office of Net Assessment

Kinesiska kommunistpartiet har under de två senaste åren muddrat sand och pumpat upp den på rev och grunda områden bland Spratlyöarna och Paracelöarna i Sydkinesiska sjön. Man hävdar nu att detta är kinesiskt territorium, trots att Spratlyöarna ligger över 100 mil söder om Kinas sydligaste punkt, Hainan. Den försvarszon som man utropat runt öarna erkänns inte av de flesta andra länder.

USA har hållit ”navigationsfrihetsövningar” i Sydkinesiska sjön som ett sätt att utmana Kinas anspråk, och försäkra att internationella skepp kan färdas obehindrat genom området.

Kinas svar på den här strategin har varit i linje med kommunistpartiets strategi om de ”tre krigföringarna” i området. Det handlar om mediakrigföring, psykologisk krigföring och juridisk krigföring.

I en rapport producerad för Pentagonkopplade tankesmedjan Office of Net Assessment står följande om strategin: ”De tre krigföringarna används av Kina för att sätta psykologisk press, anföra ’juridiska’ argument och hävda Kinas anspråk på resurser och territorier i områden från Öst- och Sydkinesiska sjön till polerna.”

Strategin beskrivs som ”en krigföringsprocess som består av krig genom andra medel”. Det bygger på dimridåer, med målet att ”förändra den strategiska miljön” på ett sådant sätt att traditionell krigföring framstår som irrationell.

Rapportering av Joshua Philipp