Kina startar kampanj för "patriotisk utbildning" i Tibet
Tibetanska studenter (av säkerhetsskäl utsuddade ansikten) från nordvästra nationella Minoritetsuniversitetet marscherar i Lanzhou i Gansuprovinsen. (Phayul.com)


Det kinesiska kommunistpartiet är på väg att sätta igång en två månader lång ”patriotisk utbildningskampanj” i Tibet. Tidigare liknande kampanjer har genomförts utan större framgång och kritiker menar att om Peking inte allvarligt ser över sin Tibetpolitik kommer de nya programmen sannolikt också att misslyckas.

Ända sedan oroligheterna i Lhasa i mitten av mars har de kinesiska myndigheterna slagit ner hårt på Tibet liksom på grupper av tibetaner i andra provinser. Sedan dess har ingen oberoende media tillåtits komma in i Tibet för att göra intervjuer eller rapportera om den senaste tidens myndighetsvåld. Kina har också noggrannt övervakat information om Tibet.

Kinas statsstyrda media har undvikit att diskutera de mycket kritiserade problemen i Pekings Tibetpolitik, såsom det våldsamma förtrycket av tibetanernas religionsfrihet. I stället har officiell media upprepade gånger berättat för allmänheten hur kommunistregimen erbjudit tibetanerna ”aldrig tidigare skådade möjligheter”. Media påpekar även frekvent att den senaste folkresningen var regisserad av Dalai Lama, Tibets andlige ledare i exil, vars syfte skulle ha varit att skilja Tibet från Kina.

Kinas officiella tidning i landet, Tibet Daily, rapporterade i måndags att den tibetanska lokalregeringens två månader långa patriotiska kampanj kommer spridas genom TV-program och offentliga utbildningsmöten. Lokalregimen har för avsikt att förena tibetanernas tankar, slå ner på tankar om ett avskiljande från Kina, stärka kampen mot separatism och kämpa mot separatistiska planer – planer man hävdar härrör från Dalai Lama och hans grupp.

Dalai Lama har emellertid upprepade gånger sagt att han inte söker separation från Kina utan verklig autonomi för tibetanerna, inom ramen för Folkrepubliken Kina.

Wang Lixiong, en kinesisk författare som uttryckt sin oro över den senaste tidens oro i Tibet, sade att den sortens patriotism som de kinesiska myndigheterna förespråkar har ett uppenbart problem: Man sätter likhetstecken mellan att älska sitt land och att älska det regerande partiet och regimen. De som vågar kritisera det styrande partiet och regimen betecknas som förrädare, säger Wang.

Enligt Wang har kinesiska myndigheter satt igång mängder av patriotiska kampanjer i Tibet de senaste årtiondena men knappast fått den allmänna opinionen att svaja. Snarare har man ofta fått negativa resultat. Wang ser inte att denna kampanj skulle vara annorlunda.

Den viktigaste delen i kampanjen är att förmå deltagarna att offentligt fördöma sin andlige ledare Dalai Lama. Många kritiker menar att många av de tibetanska partimedlemmarna och regerinstjänstemännen i Lhasa öppet har fördömt Dalai Lama under påtryckningarna, men vördar honom i hemlighet.

http://en.epochtimes.com/news/8-4-24/69707.html