Kina står för hälften av världens kolförbrukning
Bilden, från den 22 januari 2013, visar ett värmekraftverks utsläpp i luften i Changchun i nordöstra Kina. (AFP/Getty Images)


Kinas beroende av kolkraft för att möta den stora efterfrågan på el växer. En ny rapport säger att landet nu står för nästan hälften av den globala kolförbrukningen, vilket innebär att luftföroreningarna över Kinas städer sannolikt kommer att bli ännu värre.

Amerikanska Energy Information Administration (EIA) skrev den 29 januari att Kinas förbrukning av kol gick upp med 9 procent under 2011, och det är en trend som har pågått i tolv år. 2011 ökade Kinas kolanvändning med omkring 325 miljoner ton, vilket motsvarar 87 procent av den totala ökningen det året.

Peking höjer tröskeln för smogvarning

“Tillväxten i globala efterfrågan på kol har varit 2,9 miljarder ton sedan 2000, och av detta har Kina stått för 2,3 miljarder ton” eller 82 procent, skriver EIA. Kina “står för 47 procent av den globala kolförbrukningen nu – nästan lika mycket som resten av världen tillsammans” enligt EIA.

Kina gick om USA som världens största energiförbrukare under 2011. Men till skillnad från USA är Kinas primära energikälla kol.

Kinas kolindustri har nyligen fått kritik efter att stora delar av landet, inklusive Peking, har täckts av tät smog. Det ledde till offentligt missnöje, och allt fler kineser bär numer andningsmasker. Smogen var så svår i Peking att myndigheterna tvingades utfärda en ”orange smogvarning”, något som inte hänt tidigare.

Kinas miljökatastrof

Några av reaktionerna fokuserade på den kinesiska meteorologiska vetenskapsakademin. Några bloggare krävde att vissa tjänstemän ska avskedas från akademin.

Trots att sju av de tio mest luftförorenade städerna i världen ligger i Kina, verkar det inte som att Kina kommer att göra sig av med sitt kolberoende inom en snar framtid. För drygt en vecka sedan släppte Greenpeace en rapport där man hävdar att Kina kommer att producera 625 ton kol fram till 2015, vilket innebär ytterligare 1 400 miljoner ton koldioxidutsläpp per år.

“Kolförbränning som producerar elektricitet släpper redan ut mer [koldioxid] i atmosfären än någon annan konventionell energikälla”, skriver Greenpeace.

I november framkom att av de 1 200 nya kolkraftverken kommer 363  att ligga i Kina, enligt World Resources Institute.

EIA skrev i september att “ekonomisk tillväxt” är det som gör att Kina hela tiden kräver mer energi. Förutom kol är Kina världens näst största oljekonsument efter USA, och den fjärde största naturgaskonsumenten under 2011. Kärnkraft stod för endast två procent av den totala elförsörjningen.

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri