Kina ställde in EU-Kina toppmötets presskonferens


En sedvanlig presskonferens i slutet av toppmötet EU-Kina ställdes in av den kinesiska delegationen den 6 oktober, efter att EU-tjänstemän vägrat att förbjuda oberoende kinesiska journalister tillträde, däribland en reporter från Epoch Times.

En tjänsteman från EU, som vill vara anonym, bekräftade till reportrar på fredagen att den kinesiska delegationen, ledd av Kinas premiärminister Wen Jiabao, vägrade att delta i presskonferensen så länge oberoende kinesiska journalister skulle vara där och tillåtas ställa frågor.

– Dessa kinesiska oberoende journalister hade ackrediteringskort, så de hade rätt att komma in. Till sist släppte rådet in dem och kineserna vägrade att ha presskonferens, eftersom de löpte risken att vissa fristående kinesiska journalister skulle ställa en fråga, säger Lorenzo Consoli, ordförande för International Press Association (IPA) i Bryssel, under en genomgång på den Europeiska kommissionen i Bryssel den 8 oktober.

– Oberoende journalister bör alltid tillåtas komma in på presskonferenser och den europeiska presstjänsten får aldrig någonsin tillåta auktoritära regimer att diktera policyn om vad journalister ska ha tillgång till, sade Consoli i ett uttalande från International Press Association som publicerades senare samma dag.

Lixin Yang, som länge rapporterat om EU-frågor för den kinesiska utgåvan av Epoch Times, Wen Luo och Xiuhua Sun från New Tang Dynasty Television och Xiaoyan Song från Sound of Hope Radio, nekades ursprungligen tillträde till Europeiska rådets byggnad där presskonferensen skulle hållas, med sken av ”säkerhetsskäl”. Senare fick de i komma in, men presskonferensen blev snabbt inställd till synes av förseningar i programmet.

Peking motsätter sig dessa medieföretag på grund av deras oförskräckta reportage om kinesiska mänskliga rättigheter, olaglig organskörd i Kina, korruption och vanstyre i Kina

Consoli berättade för Epoch Times att International Press Association överväger att föreslå att organisationen i framtiden ska delta i övervakningen av säkerhetskontrollerna, ”för att kontrollera om påståenden om säkerhetsrisk som kommer från utländska delegationer om några speciella människor eller journalister är välgrundade eller inte”.

Efter att den kinesiska delegationen drog sig ur presskonferensen, inställde EU-tjänstemän presskonferensen helt och hållet, eftersom om man hade hållit den utan kineserna ”skulle det ha överskuggat hela toppmötet”, sade en EU-tjänsteman anonymt till Deutsche Press-Agentur.

– Det är nödvändigt i framtiden, att EU, på sin högsta nivå, i förväg klargör för sina partnerländer, särskilt om de är auktoritära regimer, att bilaterala toppmöten på europeisk mark, alltid måste lägga in en slutlig presskonferens på schemat, med närvaro av det gästande landets ledande person, säger vice ordförande för Europaparlamentet, Gianni Pittella, i ett uttalande den 7 oktober.

Pittella sade också att vid sådana presskonferenser är det EU ensam som styr journalisters tillträde och att ingen diskriminering av något slag är tillåtet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43954/