Kina skapar flygförsvarszon över omstridd ögrupp
Kinas upprättade flygförsvarszon är markerad med röda linjer mitt på kartan, och med koordinater i varje hörn. Kina ligger vänster om zonen, Taiwan längst ner, Korea i övre högra hörnet och Japan till höger. Det markerade området sträcker sig ner i en triangel i den södra änden, vilken inkluderar Senkaku-öarna. (Skärmdump från Xinhua/Epoch Times)


I vad som kallats ”mycket farligt” av en japansk diplomat har Kina trappat upp konflikten kring Senkaku-öarna. Den 23 november meddelade det kinesiska försvarsministeriet på sin hemsida att man skapat en identifikationszon för flygförsvar i Östkinesiska havet, vilken inkluderade de omstridda öarna.

Zonen innebär att alla flygplan som kommer in i den måste meddela de kinesiska myndigheterna, och om de inte lyder kan Kina vidta ”militära nödåtgärder”. Öarna, som Kina kallar Diaoyu, görs anspråk på av Japan, Folkrepubliken Kina och Taiwan.

Det kinesiska meddelandet trissar upp en redan spänd situation ytterligare. Förra månaden beordrade Japans premiärminister Shinzo Abe att alla utländska förarlösa plan som ignorerade varningar om att lämna Japans luftrum skulle skjutas ner. Japan har sedan dess mobiliserat jaktplan efter att man siktat vad man misstänkte var kinesiska förarlösa plan på väg in på japanskt luftrum.

Geng Yansheng, talesman för Kinas försvarsministerium, svarade strax efter med att om Japan skjuter ner ett förarlöst flygplan så är det en krigshandling, och ”Kina kommer att vidta resoluta åtgärder för att slå tillbaka”.

Japan, Taiwan och USA svarade i sin tur snabbt på det kinesiska uttalandet.

USA:s försvarsminister Chuck Hagel pekade i ett uttalande på den ömsesidiga försvarspakten mellan USA och Japan, och noterade att denna överenskommelse ”även gäller Senkaku-öarna”.

”Vi ser den här utvecklingen som ett försök att destabilisera status quo i regionen”, sade han, och tillade: ”Detta uttalande av Folkrepubliken Kina kommer inte på något vis förändra hur USA genomför sina militära operationer i regionen.”

Utrikesminister John Kerry sade i ett uttalande att USA har ”uppmanat Kina att agera försiktigt och återhållsamt och vi har en dialog med Japan och andra påverkade parter i hela regionen.”

Taiwans regering sammankallade genast landets nationella säkerhetsråd, som gjorde ett uttalande där man återigen gjorde anspråk på öarna, enligt Central News Agency.

Japan har ägt Senkaku-öarna sedan 1895. De kom under amerikansk kontroll efter andra världskriget, men återlämnades till Japan 1972, tillsammans med Okinawa och resten av Ryuku-öarna, som Senkaku-öarna är en del av. Senkaku-öarna fick senare en privat ägare, innan Japan köpte tillbaka dem i april 2012.

En karta över flygförsvarszonen släpptes av det kinesiska försvarsdepartementet och publicerades av statliga nyhetsbyrån Xinhua. Den innefattar större delen av Östkinesiska havet och går från Sydkorea till Japan, ner till Okinawa och sedan till precis ovanför Taiwan. En spets i botten innefattar Senkaku-öarna.

Junichi Ihara, chef för Japans utrikesministeriums byrå för ärenden gällande Asien och Oceanien, ringde upp den kinesiska ambassaden strax efter Kinas uttalande, enligt Japan Times.

Han sade till Han Zhiqiang, en minister på den kinesiska ambassaden, att Japan ”aldrig kommer att acceptera den zon som Kina etablerat” och att Kinas agerande var ”mycket farligt”.

Akitaka Saiki, Japans vice utrikesminister, planerar att kalla till sig Kinas Japanambassadör Cheng Yonghua för att förmedla Japans position i frågan om zonen, enligt Japan Times. USA är också involverat i diskussioner. John Kerry sade att USA har en dialog med Japan och ”andra påverkade parter” i frågan.

Översatt från engelska