Kina rustar på sina konstgjorda öar medan spänningarna ökar
Kinesiska mudderverk arbetar med att bygga en konstgjord ö i vattnen runt Mischief Reef i de omtvistade Spratlyöarna, på kinesiska Nánshā Qúndǎo, i Sydkinesiska havet den 2 maj. Den kinesiska regimen påstås placera ut vapen på de konstgjorda öarna. (Foto: US Navy)


Den kinesiska regimen har transporterat krigsmateriel till sina konstgjorda öar i Sydkinesiska havet, medan spänningen till grannländerna och USA intensifieras.

Den exakta typen av vapen som placerats ut angavs inte i den exklusiva rapport som den australiska nyhetsbyrån The Sydney Morning Herald publicerade. Men det framgick att australiska tjänstemän är oroliga för att Kina ska följa upp med att placera ut långdistansradar och luftvärnsbatterier.

I det kinesiska kommunistpartiets nyligen presenterade militära strategi ändrade man flygvapnets luftförsvarspolitik så att man ska kunna gå till offensiv.

Den australiska rapporten konstaterar att diskussioner kring de utplacerade vapnen ”föranleder diskussioner i ledande militära kretsar” som kan medföra att Australien börjar sända sitt flygvapen till Sydkinesiska havet för ”fri sjöfartsuppdrag” ”för att visa att Canberra inte accepterar Pekings allt större anspråk.”

Uppdragen kan omfatta flygningar över området, genomseglingar och liknande övningar tillsammans med andra nationers styrkor.

Diskussionerna i Australien följer en ny politik från USA om att direkt utmana den kinesiska regimens beslagtagande av land i Sydkinesiska havet.


Kina har byggt upp nya öar i Sydkinesiska havet. (Foto: Sina.com)

Kina har byggt upp nya öar i Sydkinesiska havet. (Foto: Sina.com)

Kina har varnat andra nationer

Den kinesiska regimen bygger flera konstgjorda öar i vattnen nära 2 000 km från det kinesiska fastlandet. Även om den inte officiellt har deklarerat någon försvarszon runt öarna har dess militär varnat andra nationer när de färdats genom området.

Den 20 maj lämnade den amerikanska militären ut ljud- och videoupptagningar med de typer av hot som den kinesiska regimen sänder ut. Den flög ett P8-A Poseidon spaningsflygplan över en av de kinesiska konstgjorda öarna. En kinesisk röst ger över radion åtta varningar, bland annat ”Du närmar dig vår militära varningszon”, ”Avlägsna dig omedelbart!” och ”Ge dig av!”

USA klargjorde sina syften med att göra överflygningar. De är att upprätthålla fri sjöfart och att klargöra att den kinesiska regimens byggande av nytt territorium på internationellt vatten inte kommer att erkännas som ett legitimt anspråk på suveränitet över regionen.

Efter USA:s överflygning uppgav Filippinerna att de också skulle börja flyga militära plan över området. Australien kanske följer efter nu.

Kinas ambitioner att utöka sitt globala inflytande

Den kinesiska regimen har gjort klart sina ambitioner att utvidga sitt territorium. Inför detta hot har USA en kort tid på sig att agera, enligt Richard Fisher, verksam vid den amerikanska tankesmedjan International Assessment and Strategy Center.

”Vi går in i en kamp om uppfattningar, och vi försöker lägga på nya lager av argumentet för att det är Kina som är angriparen, som bryter mot reglerna, och är det verkliga hotet mot regionen”, sade Fisher.

Han tillade dock att om USA inte är villigt att visa mer muskler bakom sitt tillbakavisande, ”kommer kineserna att fortsätta att ignorera oss, fortsätta att bygga fler baser, och fortsätta att bygga upp kontrollen över det här området när de har resurser till att göra det.”

Den kinesiska regimen använder en strategi från tre sidor när den gör framryckningar utomlands. Den använder militären för att lägga beslag på och försvara territorier, propaganda för att rättfärdiga sitt agerande, och pengar för binda till sig företagsledare och politiker och få dem att påverka utrikespolitiken.

Den drog upp riktlinjerna för sina ambitioner att expandera i den Kinesiska militärstrategins vitbok som gavs ut den 26 maj av det Kinesiska försvarsministeriet. I rapporten beskrivs den kinesiska regimens intresse av att utöka sitt globala inflytande, dra till sig Taiwan, och öka den militära kontrollen över Sydkinesiska havet och Östkinesiska havet.

”Detta är den händelsekedja som vi borde arbeta på att stoppa nu”, sade Fisher.

Fisher noterade att den kinesiska regimen har sänt mellan 200 och 300 fartyg till Sydkinesiska havet för att bygga konstgjorda öar avsedda för militärbaser.

”På de flesta håll skulle detta betraktas som en invasion”, sade han. ”USA bör reagera som om Kina började invadera Sydkinesiska havet.”

Kina expanderar militärt i Afrika

Den kinesiska regimens ambitioner att expandera militärt omfattar inte bara Sydkinesiska havet. Den är nu ute efter att bygga militärbaser på andra håll, bland annat i Djibouti i nordöstra Afrika, och i Namibia i sydvästra Afrika.

Rapporter som publicerades av kinesiska medier i november 2014 konstaterar att den kinesiska regimen försöker bygga 20 flottbaser runtom i världen, bland annat i Pakistan, Sri Lanka, Burma, Djibouti, Jemen, Oman, Kenya, Tanzania, Moçambique, Seychellerna, Madagaskar, Nordkorea, Papua Nya Guinea, Kambodja, Thailand, Bangladesh, Maldiverna, Nigeria och Angola.

Enligt tidningen, The Namibian säger en rapport om baserna, som publicerats i den kinesiska tidningen International Herald Leader att baserna kommer att ge den kinesiska militären ”tre strategiska linjer” i norra Indiska oceanen, västra Indiska oceanen och södra Indiska oceanen.

Fisher sade att när den kinesiska regimens militära förbindelser och affärsförbindelser beaktas, kan den också snart ha inflytande över viktiga passager längs handelsrutter i Centralamerika, Sydamerika, Sydatlanten, och i Sydkinesiska havet.

”Det finns mycket kvar att göra”, sade Fisher, med hänsyftning till den nuvarande amerikanska reaktionen. ”Vi är inne i en period där det är väldigt lite tid kvar.”

 Översatt från engelska.