Kina-producerade kläder smugglas in i Europa


EU-kommissionens klädkvoter för import av kläder från Kina fungerar dåligt. Europeiska klädkedjor och asiatiska producenter ändrar ursprungsbeteckningen på plaggen eller smugglar plaggen från Kina, skriver Dagens Handel den 20 juni.

Kläd- och textilexporten från länder runt omkring Kina har ökat mer än vad som borde vara möjligt. Till exempel har exporten från Hongkong ökat med 234 procent, från Vietnam och Sydkorea med 140 procent, från Bangladesh med 47 procent och från Indien med 37 procent på ett år. Kommerskollegium menar att produktionen av kläder och textilier inte kan ha ställts om så fort i alla områden. Flera andra parametrar är också oklara. Bland annat Hongkong har ett löneläge som är likt det svenska, vilket gör att de företag som skulle köpa textilier från Hongkong skulle få betala ungefär som om plaggen var gjorda i Sverige. Istället misstänker man att plaggen sys i Kina, men märks om i exempelvis Hongkong.

I en kommentar till Näringsliv 24, säger Henrik Isakson, tekoanalytiker på Kommerskollegium:
– Enligt importsiffrorna skulle Hongkong nu exportera mer än Kina av de kvoterade varorna. Det är helt omöjligt. Lönerna i Hongkong ligger på svensk nivå, och de skulle ändå aldrig kunna bygga ut kapaciteten så snabbt. Hela Hongkong skulle i så fall arbeta med teko-industri.