Kina organiserar i hemlighet stöd för OS-facklan i Japan
Kina-supportar viftar med flaggor under den olympiska fackelstafetten i Canberra, Australien. (Foto: Lisa Maree Williams/Getty Images)


Kinesiska student- och forskarförbund i japanska universitet har enligt uppgifter fått meddelanden från den kinesiska ambassaden där de ombeds att mobilisera så många personer som möjligt till Nagano lördagen den 26 april för att stödja Pekings olympiska fackelstafett.

Enligt källor ska gula T-shirts delas ut till deltagarna av ambassaden som även kommer att ge var och en flaska mineralvatten och en penna. Alla kostnader finansieras av ambassaden.

Den kinesiska ambassaden instruerade deltagarna att hävda att aktiviteten är spontant organiserad av inofficiella organisationer vilka inte har någonting att göra med ambassaden.

Det har även avslöjats att den kinesiska ambassaden i Japan har fått order om att till varje pris förhindra demonstrationer för mänskliga rättigheter, vilka bland annat skedde i Storbritannien och Frankrike.

Enligt rapporter i flera media har det kinesiska kommunistpartiet fått kinesiska utlandsstudenter att arbeta för partiet. Det rapporteras även att dessas funktion är att hetsa upp studenter och i hemlighet utveckla spioner för att infiltrera studenternas aktiviteter.

Wei Jingsheng, en välkänd kinesisk demokratiaktivist har pratat om hur KKP å ena sidan bedrar och gör allmänheten fanatisk med sin mediekontroll, särskilt i kinesisk media. Å andra sidan hotar och lockar man studenter med fördelar genom ambassader och konsulat, utländska utbildningsinstanser och studentorganisationer.

Enligt Wei kontrollerar de kinesiska ambassaderna noggrant utlandsstudenter och han säger att de många studentorganisationerna är i själva verket KKP:s underrättelseverksamhet. KKP övervakar studenterna genom partimedlemmar och de som finansieras av regeringen. En del av dessa har familjer i Kina. De är inte säkra på huruvida de kan stanna utomlands i framtiden så de är rädda för att hamna i problem när de återvänder till Kina, ifall de skulle ha gjort något för att förolämpa KKP.

– Den så kallade patriotismen har anstiftats av KKP med flit. Den förvridna mentaliteten är också en produkt av KKP:s auktoritära politik. Om det inte finns någon kontroll från ambassaderna, inga rykten och propaganda i media, och inga störningar från spioner tror jag att många studenter fortfarande skulle kunna skilja på rätt och fel.

Liu Wei var ordförande för studentfedrationen i Manchester i Storbritannien under 1998-1999 samt i kommittén för alla studentförbund i landet.

– De viktigaste medlemmarna i studentföreningarna utses av utbildningsdepartementet på den kinesiska ambassaden eller av utbildningsenheten på konsulaten. Utbildningsdepartementet kallar regelbundet till möten med dessa medlemmar. Tjänstemännen inom departementet delar ut politiskt arbete som KKP ber studenterna göra för att utöka inrikespolitiken även utomlands, säger Wei.

Zhang Yang är före detta chef för det internationella departementet CSSA i Tohoku-universitet i Japan. Han upptäckte att det inne i den kinesiska personalföreningen finns en underjordisk partigren som står under direkt kontroll av den kinesiska ambassaden i Tokyo. Det har avslöjats att föreningens ordförande ofta får läsa konfidentiella dokument på ministernivå. Ordföranden har rekommenderats av den kinesiska ambassaden och har flera gånger deltagit i den kinesiska kongressen.

– Japansk polis har undersökt min relation med KKP många gånger, säger Zhang.

På hemsidan CSSA, universitetet i Tennessee i USA, står det tydligt att ekonomisk assistans ges av den kinesiska ambassaden. Den 14 april 2006 avslöjades att av de totala 1 750 USA-dollar som CSSA gav ut 2005, kom 1 400 från den kinesiska ambassaden. Dessa pengar användes för att täcka alla aktiviteter såsom den kinesiska nyårsfestivalen, mottagningar för kinesiska tjänstemän och så vidare.

På Irland går telefonnumret och adressen i nederkanten på CSSA:s hemsida till utbildningsdepartementet på den kinesiska ambassaden. Det visar att trots att organisationen är icke-statlig på ytan, så är det i verkligheten en organisation som tillhör KKP. PÅ CSSA:s hemsida i Würzburg i Tyskland står det uttryckligen, ”Alla ekonomiska rapporter till CSSA måste lämnas in till ambassaden”.

En undersökning av World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong rapporterade att de två konsulterna vid Columbia Universitys kinesiska student- och forskarförbund (CUCSSA) är tjänstemän från det kinesiska konsulatet.

Ordförande och vice-ordförande i CUCSSA tar direkta order från konsulatet. De får 1 500 USD från konsulatet varje månad och regelbundna möten med konsulatet för att hjälpa KKP genomföra sin politik utomlands.

Rapporten pekar ut att 3 av de 4 viktiga saker som listats på det kinesiska konsulatets hemsida beträffande vad man ska jobba med är riktade mot grupper som KKP ogillar: Tibet, Taiwan och Falun Gong.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-25/69719.html