Kina ökar skatt för utländska bolag


Kinas ekonomi växer med åtta procent 2007, enligt en ny prognos. Budgetunderskottet minskar till motsvarande 222 miljarder kronor. Inflationstakten håller sig under tre procent. Skatten för utländska företag höjs.

Prognoserna om den kinesiska ekonomin lämnades av premiärminister Wen Jiabao när han på måndagen öppnade folkkongressen, Kinas toppstyrda parlament.

Enligt Wen kommer Kinas inflationstakt även under 2007 att hålla sig under tre procent. Förra året steg konsumentprisindex med 1,5 procent. I januari i år var ökningen 2,2 procent.

Wen sade att det var hög tid att sätta stopp för utländska företags ekonomiska fördelar. Det skedde i anslutning att han lade fram ett lagförslag inför kongressen som syftar till att jämna ut skattenivåerna.

-Tiden och förhållandena är mogna för enhetliga inkomstskatter för inhemska och utländska företag så att spelreglerna ska vara lika, sade han.

25-procents skatt

Förslaget innebär en skatt på 25 procent för alla företag. Utländska företag har hittills betalat en inkomstskatt på 15 procent jämfört med 33 procent för de kinesisk-baserade företagen.

Enligt regeringens beräkningar innebär det att de utländska företagens skattebörda ökar med sammanlagt motsvarande cirka 51 miljarder kronor per år.

Lagen kommer med största sannolikhet att antas av kongressen som aldrig har sagt nej till något förslag som lagts fram av det regerande kommunistpartiet.

I sitt tal lovade Wen att satsa mer pengar till utbildning och hälsovård under de kommande tre åren. Han sade att regeringen ska arbeta för att komma åt rötterna till social oro, som miljöproblem, tvångsinlösning av mark och privatisering av statliga industrier, rapporterar AP.

Teknisk upprustning

Wen lovade även en teknisk upprustning av Kinas stora men till stora delar omoderna väpnade styrkor.

-Vi måste sätta folket först och verka för en snabbare utveckling av sociala program samt arbeta energiskt för att lösa de praktiska problem som bekymrar människor mest, sade Wen. Han underströk också att det var viktigt att se till att alla får del av reformerna och utvecklingen.

I sitt 2 timmar och 15 minuter långa tal i Folkets palats i centrala Peking sade Wen även att Kina ska samarbeta med andra länder för att försöka lösa globala säkerhetsproblem. Men han gav inga detaljer.

Prioriteringarna i budgeten speglar Pekings nyligen deklarerade vilja att styra mer pengar till utbildning, hälsovård och andra sociala program. Det har tidigare försummats när kommunistregeringen koncentrerat sig på att öka investeringar och handel.

Wen och andra kinesiska ledare har upprepade gånger lovat att minska klyftorna mellan Kinas rika och fattiga. De oroar sig för att gapet hotar den politiska stabiliteten och det regerande partiets maktinnehav.

Wens tal, med de ledande partiföreträdarna bakom honom på scenen, möttes med ljumma applåder från de 2 890 lagstiftarna i den i stort sett maktlösa folkkongressen.